bip
bip

wrota
Internetowe Konto Pacjenta
ryn_med
WHO
encr
IACR
kodeks
Fundacja Piękniejsze Życie
Schemat Organizacyjny

Objaśnienie oznaczeń na schemacie:

nadzór zwierzchni
nadzór nad personelem pielęgniarskim

nadzór merytoryczny przychodni nad poradniami działającymi w zintegrowanym systemie opieki nad Pacjentem


   
©2011 Świętokrzyskie Centrum Onkologii; webmaster@onkol.kielce.pl