bip
bip

wrota
Internetowe Konto Pacjenta
ryn_med
WHO
encr
IACR
kodeks
Fundacja Piękniejsze Życie
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Drukuj

Kierownik zakładu:Image
mgr Grażyna Antczak - specjalista II° analityki klinicznej

Z-ca Kierownika:
mgr Beata Borkowska

Konsultanci:
prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski – Uniwersytet Medyczny, Łódź
dr hab. Anna Pituch-Noworolska – Zakład Immunologii Klinicznej, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CMUJ, Kraków (cytometria przepływowa)

Kontakt:
tel.: 041-36-74-684 – kierownik
fax. 041-36-74-683
e-mail:

Kadra:
     Zespół Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej tworzą 23 osoby: 15 diagnostów laboratoryjnych (w tym dwóch z II° oraz pięciu z I° specjalizacji w dziedzinie analityki klinicznej), 4 techników analityki medycznej, 1 technik chemii, sekretarka medyczna, 2 pracowników gospodarczych.

Zakres działalności:

     Wykonujemy rocznie ok. 500 tysięcy badań. W Zakładzie wyodrębnione są następujące Pracownie:

  • Pracownia Biochemii – oznaczenia z zakresu chemii klinicznej oraz parametrów krytycznych. Wyposażenie Pracowni stanowią 3 analizatory biochemiczne Integra, aparaty do gazometrii Compact 2 oraz Omni 6.
  • Pracownia Hematologii – badania: morfologia krwi, OB, cytochemiczna diagnostyka białaczek. Wyposażenie tej pracowni stanowią dwa analizatory Sysmex XE 2100 (umożliwiające wykonanie „pełnej” morfologii z rozmazem, retikulocytami, wykrywanie szeregu patologii jak np. występowanie erytroblastów, młodych form granulocytów, nietypowych limfocytów) i jeden Sysmex KX 21.
  • Pracownia Koagulologii – badania z zakresu hemostazy przy użyciu analizatora BCT firmy Behring.
  • Pracownia Analityki Ogólnej – badanie ogólne moczu, płynów z jam ciała, wykrywanie krwi utajonej w kale.
  • Pracownia Białek – proteinogramy białek surowicy i moczu, identyfikacja białka monoklonalnego w surowicy krwi i w moczu metodą immunofiksacji. Wyposażenie stanowi aparatura firmy Beckman.
  • Pracownia Cytometrii Przepływowej – immunofenotypowanie komórek hematopoetycznych krwi, szpiku, węzłów chłonnych, materiału pobranego metodą BAC i innych materiałów biologicznych w diagnostyce białaczek i chłoniaków; oznaczanie subpopulacji limfocytów krwi obwodowej; wykrywanie obecności przeciwciał przeciwpłytkowych testem skriningowym metodą ELISA.

     Wyposażenie stanowi dwu-laserowy cytometr FACSCalibur. Zakład posiada laboratoryjny system informatyczny LIS-TECH połączony ze szpitalną siecią informatyczną CliniNET.
     Dbając o wiarygodność badań wykonywanych w naszym laboratorium, prowadzimy codzienną wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości. Bierzemy udział w programach zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, uzyskując corocznie certyfikaty. Od 1992 roku uczestniczymy w kontroli prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w zakresie morfologii krwi, biochemii klinicznej, parametrów krytycznych (gazometria), układu krzepnięcia. Od 2002 r. bierzemy udział w międzynarodowym programie kontroli jakości Quality Control Service Easy II (QCS) z zakresu biochemii.
     Mając świadomość stałego wzrostu standardów obowiązujących w dziedzinie analityki staramy się stale udoskonalać nasze metody analityczne oraz podnosić kwalifikacje kadry laboratoryjnej poprzez zdobywanie specjalizacji, aktywne uczestnictwo w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych. Pracownicy naszego laboratorium należą do towarzystw naukowych takich jak: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, Polskie Towarzystwo Cytometrii Przepływowej.

   
©2011 Świętokrzyskie Centrum Onkologii; webmaster@onkol.kielce.pl