bip
bip

wrota
Internetowe Konto Pacjenta
ryn_med
WHO
encr
IACR
kodeks
Fundacja Piękniejsze Życie
Kodeks Walki z Rakiem Drukuj
Untitled Document


Ośrodek Prewencji Pierwotnej Nowotworów
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

Koordynator Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów:

dr n. med. Stanisław Góźdź - Dyrektor Naczelny Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

Realizujący program:

mgr Marzena Pyk- Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa ŚCO
mgr Jadwiga Zapała- specjalista ds. promocji zdrowia

Adres:
Kielce 25-734, ul. Artwińskiego 3
tel. (0 prefix 41) 36 74 032
fax.: (0 prefix 41) 36 74 099
e-mail:

Warsztaty Zdrowo żyjesz-wygrywasz. Edukacja onkologiczna w szkole.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza nauczycieli i pielęgniarki szkolne na warsztaty edukacji onkologicznej, które stanowią element projektu Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Warsztaty odbędą się 10 grudnia 2014 (środa) w godz. 15.00 - 18.30 w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Kielce 25-561 ul. Artwińskiego 3 sala szkoleniowa na II piętrze w budynku głównym przy Zakładzie Patologii Nowotworów.
Szczegóły tutaj


Choroby nowotworowe to jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych Unii Europejskiej. W Polsce nowotwory złośliwe stają się główną przyczyną zgonów osób przed 65 rokiem życia. 1 lipca 2005 roku przyjęty został przez polski parlament Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Jego celem jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce. Istotnym elementem programu była prewencja pierwotna i wtórna nowotworów.

Prewencja pierwotna
- szereg działań mających na celu zapobieganie chorobie jeszcze przed jej powstaniem poprzez odpowiednie zachowania, ograniczające narażenie na czynniki ryzyka.
Prewencja wtórna - wykrycie choroby w jak najwcześniejszym stadium, w celu szybkiego podjęcia odpowiedniego leczenia, gwarantującego wysokie prawdopodobieństwo trwałego wyleczenia.

Komisja Europejska korzystając z wiedzy i doświadczenia wybitnych naukowców z kilku krajów opracowała w 1987 roku dokument, który miał ukierunkować działania związane z prewencją pierwotną i wtórną nowotworów - był to Europejski Kodeks Walki z Rakiem. W 2003 roku przygotowana została jego trzecia edycja w Unii Europejskiej, a w 2007 roku wydana po raz pierwszy polska wersja Kodeksu wzbogacona o epidemiologię nowotworów w Polsce.

Założenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem:
  • Prowadząc zdrowy styl życia, można poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów złośliwych.
  • Istnieją programy ochrony zdrowia publicznego, mogące zapobiegać rozwojowi nowotworów lub zwiększać szanse ich wyleczenia.KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA - komiks dla młodzieży

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA - komiks dla dzieci


KAMPANIA MEDIALNA „RUSZ SIĘ PO ZDROWIE”


Popularyzacja zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem:

  • 16 ośrodków onkologicznych w Polsce zaangażowało się w popularyzowanie Kodeksu w ramach Programu Prewencji Pierwotnej. Nowotworów, początkowo w środowiskach medycznych, stopniowo obejmując całą populację.
  • Podstawą prewencyjnych działań jest stworzenie koalicji z instytucjami zajmującymi się ochroną zdrowia na rzecz ograniczania zdrowotnych następstw nieprawidłowego stylu życia, szczególnie w zakresie palenia tytoniu i sposobu żywienia.
  • Organizacja akcji edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży szkolnej, związanych ze Świętami Zdrowia.
  • Prowadzenie zajęć szkolnych propagujących prozdrowotny styl życia wśród różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży.   
©2011 Świętokrzyskie Centrum Onkologii; webmaster@onkol.kielce.pl