bip
bip

wrota
Internetowe Konto Pacjenta
ryn_med
WHO
encr
IACR
kodeks
Fundacja Piękniejsze Życie
Eurpejski Kodeks Walki z Rakiem - Założenia Drukuj
Untitled Document
      Na przełomie XX i XXI wieku choroby nowotworowe stały się istotnym problemem dotyczącym zdrowia publicznego wielu krajów. Należą dziś do czołówki najczęstszych przyczyn zgonów wśród mieszkańców Europy. Wskaźniki epidemiologiczne wciąż ponaglają do podjęcia zdecydowanych działań wobec społeczeństwa, mających na celu ograniczenie zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe.
      Już w 1985 roku rządy państw należących do Unii Europejskiej podjęły inicjatywę stworzenia programu mającego do 2000 roku spowodować ograniczenie oczekiwanej liczby zgonów z powodu nowotworów o 15% poprzez szereg działań z zakresu prewencji pierwotnej, szczególnie wobec osób palących.
      W 1987 roku został utworzony Komitet Ekspertów Wysokiego Szczebla przy Komisji Europejskiej, który opracował pierwszą edycję Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Na podstawie badań epidemiologicznych uznano, że znaczny odsetek nowotworów złośliwych spowodowany jest wadliwym stylem życia, a przede wszystkim paleniem tytoniu, nieracjonalnym odżywianiem oraz brakiem aktywności ruchowej. Toteż, jako jedną ze strategii zapobiegania nowotworom przyjęto edukację w zakresie zmiany stylu życia na prozdrowotny, a zasady konieczne do jego wdrożenia sformułowano w Kodeksie.
      W 2003 roku ukazała się trzecia wersja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Zawiera on szereg zaleceń dotyczących zarówno pierwotnej jak i wtórnej prewencji nowotworów. Jest podstawą strategii działania w walce z rakiem poprzez wywieranie wpływu na zmiany w stylu życia społeczeństw Unii Europejskiej, prowadzące do zmniejszenia ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe oraz zgonu z ich powodu.
      Ważną inicjatywą polskiego parlamentu było stworzenie we współpracy ze środowiskiem polskich onkologów i organizacjami zrzeszającymi chorych na nowotwory Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, który 1 lipca 2005 roku został uchwalony przez Sejm. Program ten pozwolił podjąć zdecydowane działania, mające na celu między innymi propagowanie zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem wśród społeczeństwa.
      Kodeks zawiera osiem zasad dotyczących stylu życia i trzy zalecenia dotyczące programów badań przesiewowych mających znaczenie dla wzrostu wyleczalności pewnych typów nowotworów.

Prowadząc zdrowy styl życia, można poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów złośliwych.

 • Nie pal; jeśli palisz, przestań. Jeśli nie potrafisz przestać, nie pal przy niepalących.
 • Wystrzegaj się otyłości.
 • Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.
 • Spożywaj więcej warzyw i owoców: jedz co najmniej 5 porcji dziennie. Ogranicz spożycie produktów zawierających tłuszcze zwierzęce.
 • Jeśli pijesz alkohol- piwo, wino lub napoje wysokoprocentowe- ogranicz jego spożycie: mężczyźni do dwóch porcji dziennie, kobiety do jednej porcji.
 • Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne. Szczególnie chroń dzieci i młodzież. Osoby mające skłonność do oparzeń słonecznych powinny przez całe życie stosować środki chroniące przed słońcem.
 • Przestrzegaj ściśle przepisów mających na celu ochronę przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze. Stosuj się zawsze do instrukcji postępowania z substancjami rakotwórczymi. Przestrzegaj zaleceń krajowych ośrodków ochrony radiologicznej.
 • Bierz udział w programach szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.


Dla niektórych nowotworów istnieją programy badań przesiewowych zwiększających szansę na ich wyleczenie.

 • Kobiety po 25 roku życia powinny brać udział w badaniach przesiewowych w kierunku raka macicy. Badania te powinny być prowadzone w ramach programów podlegających procedurom kontroli jakości zgodnym z „Europejskimi wytycznymi kontroli jakości badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy”.
 • Kobiety po 50 roku życia powinny brać udział w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi. Badania te powinny być prowadzone w ramach programów zdrowotnych podlegających procedurom kontroli jakości zgodnym z „Europejskimi wytycznymi kontroli jakości mammograficznych badań przesiewowych”.
 • Kobiety i mężczyźni po 50 roku życia powinni uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Badania te powinny być prowadzone w ramach programów uwzględniających procedury kontroli jakości.

1. Nie pal; jeśli palisz, przestań. Jeśli nie potrafisz przestać, nie pal przy niepalących.(kliknij)
2. Wystrzegaj się otyłości.(kliknij)
3. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne. (kliknij)
4. Spożywaj więcej warzyw i owoców jedz co najmniej 5 porcji dziennie (kliknij)
5. Jeśli pijesz alkohol- piwo, wino lub napoje wysokoprocentowe, ogranicz jego spożycie. (kliknij)
6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne. (kliknij)
7. Przestrzegaj ściśle przepisów mających na celu ochronę przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze. (kliknij)
8. Bierz udział w programach szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. (kliknij)
9. Kobiety po 25 roku życia powinny brać udział w badaniach przesiewowych w kierunku raka macicy. (kliknij)
10. Kobiety po 50 roku życia powinny brać udział w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi. (kliknij)
11. Kobiety i mężczyźni po 50 roku życia powinni uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. (kliknij)


   
©2011 Świętokrzyskie Centrum Onkologii; webmaster@onkol.kielce.pl