bip
bip

wrota
Internetowe Konto Pacjenta
ryn_med
WHO
encr
IACR
kodeks
Fundacja Piękniejsze Życie
17-19 II 2010: Podstawy Planowania Leczenia - II Ogólnopolskie Warsztaty dla Techników Radioterapii Drukuj
W dniach 17-19 lutego 2010r. odbędą się II Ogólnopolskie Warsztaty dla Techników Radioterapii. Tym razem organizowane są w Kielcach w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, a ich tematem są Podstawy Planowania Leczenia. Kurs ten ma wsparcie dwóch znaczących w radioterapii europejskiej organizacji - ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology) oraz IAEA (International Atomic Energy Agency).

Kursy dotyczące radioterapii organizowane przez te stowarzyszenia mają wysoki poziom edukacyjny, co powoduje, że cieszą się dużym zainteresowaniem wśród adresatów.

CEL
Znajomość podstawowych zasad planowania leczenia przez techników radioterapii jest niezbędna do bezbłędnego przeprowadzenia leczenia. Uświadamia dodatkowo jak złożony jest proces radioterapii od momentu przyjęcia chorego do zakończenia leczenia promieniowaniem oraz jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać podczas wdrażania planu leczenia w życie. Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z przygotowaniem terapii od pierwszego do ostatniego kroku, ze szczególnym uwzględnieniem planowania leczenia. Następnie będzie możliwość wykonania planu leczenia w systemie komputerowym, co będzie okazją do dyskusji na temat wykonanych planów leczenia oraz roli technika radioterapii w przygotowaniu i realizacji napromieniania.

Celem warsztatów ponadto jest:
  • Zapoznanie uczestników z przebiegiem procesu planowania leczenia i zaleceniami dotyczącymi przygotowania danych do planowania leczenia;
  • Przedstawienie metod weryfikacji planu leczenia;
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu zapewnienia jakości podczas procesu radioterapii;
Kurs skierowany jest do techników radioterapii mających mniejsze doświadczenie w planowaniu leczenia. Mile widziane są również osoby, które zajmują się na co dzień planowaniem leczenia i pragną poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Ze względu na ograniczenia techniczne, w kursie będzie mogło wziąć udział 30 osób.

PROGRAM
Warsztaty będą składać się z 3 części:
  • Część wykładowa - uczestnicy będą zapoznani z zasadami przygotowania danych i planowania leczenia oraz weryfikacji planu i podstawowymi protokołami używanymi w procesie planowania leczenia;
  • Część praktyczna - uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, w ramach których będą wykonywali plan leczenia pod okiem specjalistów;
  • Dyskusja – porównanie wykonanych planów leczenia.

Zgłoszenia i informacje: ; tel. 692 78 15 29

Materiały do pobrania:

Ulotka z programem, cz. 1
Ulotka z programem, cz. 2
Lista hoteli w Kielcach

< Poprzedni   Następny >

   
©2011 Świętokrzyskie Centrum Onkologii; webmaster@onkol.kielce.pl