bip
bip

wrota
Internetowe Konto Pacjenta
ryn_med
WHO
encr
IACR
kodeks
Fundacja Piękniejsze Życie
Kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji Drukuj
Centralna Sterylizatornia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach informuje, że zamierza w terminie 05.03. – 30.03.2012r. zorganizować nieodpłatny „Kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji” (jedyny program zaakceptowany przez Ministra Zdrowia). Kurs przeznaczony jest dla pracowników zajmujących się dezynfekcją i sterylizacja w ramach swoich obowiązków i posiadają minimum wykształcenie średnie.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
  • złożenie wniosku o zakwalifikowanie na kurs
  • do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający posiadane wykształcenie.
Kwalifikacji na kurs dokona Komisja powołana przez organizatora zgodnie z założeniami programowymi kursu. O zakwalifikowaniu na kurs powiadomimy oddzielnym pismem.
Osoby zainteresowane szkoleniem i winny przesłać w terminie do 15 lutego br. formularz zgłoszenia na adres:
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Centralna Sterylizatornia: 25-734 Kielce; ul. Artwińskiego 3.
(Wzór zgłoszenia).

< Poprzedni   Następny >

   
©2011 Świętokrzyskie Centrum Onkologii; webmaster@onkol.kielce.pl