bip
bip

wrota
Internetowe Konto Pacjenta
ryn_med
WHO
encr
IACR
kodeks
Fundacja Piękniejsze Życie
Rejestracja Drukuj

Rejestracja dla Pacjentów
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
w Kielcach


Rejestracja czynna:

Stanowisko: 1,3,4


Poniedziałek - 07:00 - 13:00
Wtorek - 07:00 - 13:00
Środa - 07:00 - 13:00
Czwartek - 07:00 - 13:00
Piątek - 07:00 - 10:00

Stanowisko: 2

Poniedziałek - 07:00 - 16:00
Wtorek - 07:00 - 16:00
Środa - 07:00 - 16:00
Czwartek - 07:00 - 18:00
Piątek - 07:00 - 14:00


Każda osoba zgłaszająca się do rejestracji powinna przedstawić:
- dowód osobisty z wpisanym numerem
PESEL,
- dokument potwierdzający opłacanie
  składek na ubezpieczenie zdrowotne

Wyliczenie osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu:

OSOBY PRACUJĄCE:

- Aktualna legitymacja ubezpieczeniowa lub zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

EMERYCI I RENCIŚCI:

- Legitymację emeryta – rencisty, odcinek emerytury lub renty.

OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ LUB OSOBY Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCE:

- Dokumenty potwierdzające powstanie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym a w szczególności:
- Dowód ostatniej opłaty składek ZUS na świadczenia zdrowotne.

DZIECI I MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ:

- Aktualna legitymacja rodzinna. Legitymacja szkolna w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – o ile nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

OSOBY BEZROBOTNE I POBIERAJĄCE ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY:

- Zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu i odprowadzanie składek na świadczenia zdrowotne.

OSOBY OBJĘTE POMOCĄ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O POMOCY SPOŁECZNEJ:

- Zaświadczenie o prawie do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.Szczegółowy wykaz osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu dostępne są w:

- Pokój 43 (parter)
- Pokój 44 (parter)

Zgodnie z treścią art. 215 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

(Dz. U. Z 2003, nr 45, poz. 391) do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego, dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku emerytów rencistów dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg.


   
©2011 Świętokrzyskie Centrum Onkologii; webmaster@onkol.kielce.pl