bip
bip

wrota
Internetowe Konto Pacjenta
ryn_med
WHO
encr
IACR
kodeks
Fundacja Piękniejsze Życie
Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Drukuj
Kierownik:
Imagedr n. med. Marcin Pasiarski
doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych - hematolog

Z-ca Kierownika:
dr n.med. Marzena Wątek


Koordynator ds. Pielęgniarstwa:
mgr Mariola Gołąbek

Konsultant:
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek - Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

Kadra:
18 lekarzy (w tym 9 hematologów, 15 z II° specjalizacji z interny i 1 z I° specjalizacji
z chorób wewnętrznych, 2 w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych)
25 pielęgniarek
2 asystentów w Pracowni Hematologii

Kontakt:

Tel.: 041-36 -74-182 - sekretariat
Faks: 041- 36 -74-182
e-mail:

Zakres działalności, możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

      ImageW ramach lecznictwa stacjonarnego oraz Poradni Hematolokgicznej Dział Hematologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem następujących chorób krwi: przewlekłe zespoły mieloprliferacyjne, ostre białaczki, zespoły mielodysplastyczne, chłoniaki nieziarnicze, szpiczak mnogi, niedokrwistości, małopłytkowości, granulocytopenie, dziedziczne osoczowe skazy krwotoczne (hemofilia), ponadto prowadzi przygotowanie chorych do transplantacji szpiku.
Diagnostyka obejmuje m. in. wykonywanie biopsji aspiracyjnej i trepanobiopsji szpiku immunofenotypizacji komórek krwi i szpiku.

Działalność badawcza:
       Dział Hematologii należy do Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PGBC) i do Polskiej Grupy Leczenia Białaczek (PALG). Ponadto prowadzi badania własne w zakresie znaczenia diagnostyki obrazowej (IMRI) w białaczkach oraz roli komórek dendrytycznych w szpiku mnogim.


Acquired hemophilia in the patient suffering from rheumatoid arthritis: case report - supplementary information

   
©2011 Świętokrzyskie Centrum Onkologii; webmaster@onkol.kielce.pl