bip
bip

wrota
Internetowe Konto Pacjenta
ryn_med
WHO
encr
IACR
kodeks
Fundacja Piękniejsze Życie
Klinika Urologii Drukuj
ptu
Kierownik:

lek. med. Jarosław Jaskulski, FEBU, specjalista urolog

Z-ca Kierownika:
lek. med. Mateusz Obarzanowski, FEBU, specjalista urolog

Konsultant::
Prof. nzw. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, FEBU - chirurg, specjalista urolog
Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego
Klinika Urologii - Pierwszy Zespół Dydaktyki Urologicznej CMKP

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka
Ordynator Oddziału, kierownik Kliniki Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
Kierownik Kliniki Urologii CMKP


Koordynator ds. Pielęgniarstwa:
mgr Edyta Domańska

Kadra:

 • dr Paweł Orłowski, FEBU, specjalista urolog
 • dr Paweł Klonowski, FEBU, specjalista urolog
 • dr Ireneusz Szymański, specjalista chirurg
 • dr Eligiusz Juda, specjalista urolog
 • dr Zachar Karakoz, specjalista urolog
 • dr Szymon Bąk, FEBU, specjalista urolog


Rezydenci:

 • dr Justyna Buras
 • dr Ignacy P. Korzelik
 • dr Marcin Kosowski
 • dr Marcin Witek


Kontakt:
mgr Barbara Jakubczyk
Tel.: 41-36-74-776, 41-36-74-122 - sekretariat
Faks: 41-36-74-773
e-mail:

Koordynator w dziedzinie pielęgniarstwa:
mgr Edyta Domańska, tel. 41 3674124

Zakres działalności, możliwości diagnostyczno-terapeutyczne
:
Pełen zakres świadczeń urologicznych. W ośrodku przeprowadza się wszystkie zabiegi z dziedziny urologii onkologicznej oraz zabiegi z powodu schorzeń nienowotworowych. Rutynowo wykonywane są zabiegi metodą laparoskopii oraz retroperineoskopii z powodu nieprawidłowości układu moczowo -płciowego, w tym m.in. radykalna laparoskopowa prostatektomia (doszczętne wycięcie gruczołu krokowego z powodu nowotworu) i laparoskopowa (lub retroperineoskopowa) częściowa resekcja miąższu nerki z powodu guza, laparoskopowa cystektomia.

pic
pic

Istotnym elementem działalności ośrodka jest leczenie chorych z wykorzystaniem technik znikomo inwazyjnych, zastępujących klasyczne otwarte operacje, np.: endoskopowe leczenie kamicy moczowej (z wykorzystaniem endoskopów sztywnych, półsztywnych i giętkich), powierzchownych nowotworów dróg moczowych i wrodzonych lub nabytych nieprawidłowości układu moczowego i wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Dział Urologiczny dysponuje nowoczesnym instrumentarium endoskopowym i jako jedyny w województwie ma możliwość przeprowadzania operacji z użyciem lasera holmowego.
pic
pic pic

W ośrodku wykonuje się zabiegi przezcewkowe (z powodu guzów pęcherza moczowego lub łagodnego rozrostu gruczołu krokowego) z wykorzystaniem elektroresektoskopów bipolarnych, metodą tzw. resekcji plazmowej. W Dziale Urologii wytwarza się wszystkie sposoby odprowadzenia moczu u chorych poddanych radykalnemu wycięciu pęcherza moczowego, z uwzględnieniem zastępczych pęcherzy jelitowych.

pic
pic


Poradnia Urologiczna (pokoje 131-135, I p w budynku głównym szpitala) na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jest obsługiwana wyłącznie przez lekarzy pracujących w Dziale Urologii. Poradnia Urologiczna jest nowoczesnym kompleksem konsultacyjno - zabiegowym z obszerną poczekalnią, dwiema salami operacyjnymi (gdzie wykonywane są zabiegi w ramach tzw. urologii jednodniowej - między innymi biopsje rdzeniowe gruczołu krokowego, uretrocystoskopie, przezskórne nakłucia nerki), pokojem badań urodynamicznych, oraz jedynymi w województwie: Poradnią Chorób Stercza (Prostaty), Poradnią Urostomijną i Pracownią Fizjoterapii Urologicznej. Przyjęcia w Poradni odbywają się wyłącznie na podstawie rejestracji chorych przy konsoli, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie gabinetów.

Działalność badawcza:
Na zakres działalności badawczej Klinicznego Działu Urologii składają się badania kliniczne i eksperymentalne. Opublikowano ponad 100 prac w czasopismach krajowych i zagranicznych, przedstawiono ponad 350 doniesień na kongresach, zjazdach i sympozjach w kraju i zagranicą. W zespole działu pracują współautorzy 2 książek z dziedziny onkologii klinicznej i 10 książek z dziedziny urologii.
Wdrożono i zaadoptowano własny sposób odprowadzenia moczu o typie pęcherza jelitowego u chorych poddanych cystektomii radykalnej, technikę przezskórnej cystolitotrypsji (PCCL) u chorych na kamicę pęcherza moczowego oraz nowy sposób określania stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego.
Dział urologii jest miejscem spotkań naukowo - szkoleniowych lekarzy z terenu kraju i zagranicy.

pic
pic
Zespół urologów organizuje warsztaty laparoskopowe i endoskopowe dla urologów i adeptów urologii połączone z bezpośrednimi transmisjami audiowizualnymi zabiegów sal operacyjnych do sali konferencyjnej.
Ośrodek jest pełnoprofilowym centrum diagnostyczno - leczniczo - dydaktycznym uprawnionym do prowadzenia szkoleń podyplomowych w dziedzinie urologii i uzyskiwania specjalizacji w dziedzinie urologii. Na terenie ośrodka prowadzona jest również działalność szkoleniowa i dydaktyczna pod auspicjami Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Plan rozwoju działu:

Rozwój technik znikomo inwazyjnych w leczeniu schorzeń urologicznych. Wdrażanie nowych technik operacyjnych w urologii onkologicznej.

Multimedia:
  Audycje radiowe:

  Prawa autorskie do zamieszczonych nagrań należą do Polskiego Radia SA
  Atlas laparoskopii urologicznej  Artykuły:
  Urologia w Polsce i na świecie:

     
  ©2011 Świętokrzyskie Centrum Onkologii; webmaster@onkol.kielce.pl