bip
bip

wrota
Internetowe Konto Pacjenta
ryn_med
WHO
encr
IACR
kodeks
Fundacja Piękniejsze Życie
Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem Drukuj
Wskaźniki 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory złośliwe na pięciu kontynentach – wyniki projektu CONCORD-2 – „Global surveillance of cancer survival” (http://www.lshtm.ac.uk/eph/ncde/cancersurvival/research/concord/).
Analizy obejmują następujące nowotwory złośliwe: rak okrężnicy, odbytnicy, żołądka, wątroby, płuca, piersi, jajnika, szyjki macicy, gruczołu krokowego oraz białaczki u dorosłych i dzieci. Przeżycia zostały obliczone w następujących pięcioletnich okresach: 1995-1999; 2000-2004; 2005-2009.
Analiza dla Polski dotyczy całego kraju oraz oddzielnie województw: dolnośląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego.
CONCORD2 - Global surveillance of cancer survival 1995–2009
CONCORD2 - Appendix
CONCORD2 FAQ 24 November 2014
CONCORD2 Press release 24 November 2014

Eurocare 5 Survival Analysis 2000-2007 (analiza przeżyć w Europie w latach 2000-2007) - linkImageKierownik zakładu:
Teresa Karpacz

Kadra:
7 osób

Kontakt:

tel: 41 3674271 - Kierownik,
tel: 41 3674273, 41 3674449 - Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów,
tel: 41 3674276 - Asystent,
faks: 41 3674093
e-mail:


Zakres działalności:
Działalność Zakładu Epidemiologii i Walki z Rakiem opiera się na wykorzystywaniu informacji pochodzących ze Świętokrzyskiego Biura Rejestracji Nowotworów wchodzącego w skład Zakładu. Biuro Rejestracji Nowotworów zajmuje się gromadzeniem informacji o pacjentach zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego chorych na nowotwory złośliwe. Są to dane o zachorowaniach i zgonach z uwzględnieniem, oprócz danych personalnych, wszystkich szczegółów istotnych z medycznego punktu widzenia: rok rozpoznania, pierwotne umiejscowienie nowotworu, TNM, stadium zaawansowania, wynik badania histopatologicznego, inne podstawy rozpoznania, metody i rodzaj stosowanego leczenia.
Wszystkie placówki służby zdrowia w Polsce mają obowiązek zgłaszania do Biura Rejestracji nowotworów każdego przypadku zachorowania na nowotwór złośliwy. Zgłaszalność ta jest raz w roku kontrolowana przez pracowników Biura Rejestracji Nowotworów. Dane dotyczące zgonów pochodzą z GUS. Podstawy prawne rejestracji nowotworów określa Ustawa o Statystyce Publicznej (Dz. U. nr 88 z 1995r., poz. 439.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów Dz. U. z 28 grudnia 2012 roku poz. 1497.
Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem zajmuje się oceną sytuacji epidemiologicznej zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim: kolejnością ich występowania, trendami czasowymi, 5- i 10-letnimi przeżyciami, geografią nowotworów itd. Analiza sytuacji epidemiologicznej przedstawiana jest w formie tekstu, wykresów, map i tabel. Materiały te są wykorzystywane do publikacji naukowych i popularyzatorskich, podnoszenia kwalifikacji (specjalizacje) nie tylko przez pracowników Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ale i innych ośrodków medycznych w całej Polsce. Bywają prezentowane na konferencjach naukowych i seminariach. Wykorzystywane są również w celach prewencyjnych (szkolenia, prasa, radio, telewizja). Zakład wydaje corocznie biuletyny dotyczące epidemiologii nowotworów w województwie świętokrzyskim.
Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów od lat jest uważane za jedno z najlepszych w Polsce, ma stuprocentową kompletność rejestracji, wysoki procent potwierdzeń histopatologicznych i niewielki odsetek zachorowań na nowotwór bez określenia jego umiejscowienia - C80. Duża wiarygodność danych umożliwiła współpracę z Międzynarodową Agencją Badań nad Rakiem (International Agency Research On Cancer) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z siedzibą w Lyonie oraz Europejską Siecią Rejestrów Nowotworowych (European Network Of Cancer Registries). Zaszczytne członkostwo w tych organizacjach polega na wymianie danych oraz publikacji.
Opracowania epidemiologiczne dotyczące województwa świętokrzyskiego są publikowane w wydawnictwach IARC „Cancer Incidence In Five Continents” (vol. VII, VIII).

Odnośniki:
Krajowy Rejestr Nowotworów w Warszawie

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Warszawie

„Najczęściej występujące nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w latach 1988-2004” , biuletyn do pobrania.

Biuletyn wydany w 2005 roku za lata 1988-2002

Biuletyn wydany w 2011 roku za lata 1999-2009

Biuletyn wydany w 2012 roku za 2010 rok

Biuletyn wydany w 2013 roku za 2011 rok

Biuletyn wydany w 2014 roku za 2012 rok

Biuletyn wydany w 2015 roku za 2013 rok

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie link

Raporty na podstawie danych Centrum Onkologii link


Spis Rejestrów w Polsce

Świętokrzyski Rejestr Nowotworów link

Dolnośląski Rejestr Nowotworów Link

Kujawsko-pomorski Rejestr Nowotworów Link

Lubelski Rejestr Nowotworów Link

Lubuski Rejestr Nowotworów

Łódzki Rejestr Nowotworów Link

Małopolski Rejestr Nowotworów

Warszawski Rejestr Nowotworów Link

Opolski Rejestr Nowotworów Link

Podkarpacki Rejestr Nowotworów Link

Podlaski Rejestr Nowotworów

Pomorski Rejestr Nowotworów Link

Śląski Rejestr Nowotworów Link

Warmińsko-mazurski Rejestr Nowotworów

Wielkopolski Rejestr Nowotworów

Zachodniopomorski Rejestr Nowotworów

Europa i Świat

ECO - European Cancer Observatory Link

EUCAN Link

EUREG Link

EUROCIM Link

Surveillance of Rare Cancers in Europe Link

EUROCARE – Survival of cancer patients in Europe Link

Eurocare 5 Survival Analysis 2000-2007 (analiza przeżyć w Europie w latach 2000-2007) - link

Cancer Incidence on Five Continents Link

GLOBOCAN 2008 Link

European Cancer Health Indicator Project LinkIARC – International Association for Research on Cancer
http://www.iarc.fr/

IACR – International Association of Cancer Registries
http://www.iacr.com.fr/

ENCR – European Network of Cancer Registries
http://www.encr.com.fr/

EUROCARE – Survival of cancer patients in Europe
http://www.eurocare.it/

RARECARE – Surveillance of Rare Cancers in Europe
Opublikowane artykuły dostępne w formie skompresowanego pliku tutaj
http://www.rarecare.eu/

EUROCHIP – European Cancer Health Indicator Project
http://www.tumori.net/eurochip/

Cancer Incidence in Five Continents
http://ci5.iarc.fr/CI5-X/ci5-X.htm | CI X Kielce, Poland

EUROCIM - European Cancer Incidence and Mortality database
http://www.encr.com.fr/encr_EUROCIM1.htm  

Państwowy Zakład Higieny
http://www.pzh.gov.pl


Wydarzenia:

The Lancet Oncology: Large differences in cancer survival between European countries still remain despite major improvements in cancer diagnosis and treatment
Cancer survival still varies widely between European countries despite major improvements in cancer diagnosis and treatment during the first decade of the 21st century, according to the latest EUROCARE-5 reports covering over 50% of the adult and 77% of the childhood population of Europe. Lancet Oncology

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Liderem OSOZ 2007 (link)
   
©2011 Świętokrzyskie Centrum Onkologii; webmaster@onkol.kielce.pl