bip
bip

wrota
Internetowe Konto Pacjenta
ryn_med
WHO
encr
IACR
kodeks
Fundacja Piękniejsze Życie
Zakład Markerów Nowotworowych Drukuj

ImageKierownik:
Dr n. med. Anna Słuszniak - specjalista IIº laboratoryjnej immunologii medycznej

Z-ca Kierownika:
mgr Mariola Strojanowska

Kadra:
W Zakładzie Markerów Nowotworowych zatrudnionych jest 18 osób: 13 diagnostów laboratoryjnych (w tym jedna osoba z II º specjalizacji z laboratoryjnej immunologii medycznej, jedna osoba z II º specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej), 3 techników analityki medycznej, sekretarka medyczna, pomoc laboratoryjna.

Kontakt:
Tel.: 41 3674184 - kierownik,
Tel.: 41 3674269, 268
e-mail:

ImageZakres działalności:
Diagnostyka chorób: nowotworowych (markery nowotworowe), endokrynologicznych (hormony tarczycy, hormony płciowe, nadnerczy i inne), autoimmunologicznych (przeciwciała ANA, ANCA, przeciwciała przeciwtarczycowe i inne), diagnostyka niedokrwistości (ferrytyna, Wit B12,Aktywna Witamina B12, Kwas foliowy) diagnostyka alergii (profil pediatryczny, wziewny i pokarmowy, atopowy IgE całkowite), diagnostyka WZW i HIV.

Zakład Markerów Nowotworowych posiada nowoczesną aparaturę pomiarową i wykwalifikowany personel co gwarantuje wysoką wiarygodność wykonywanych badań. Bierzemy udział w wielu programach klinicznych i projektach naukowych prowadzonych w ŚCO. W Zakładzie działa laboratoryjny system informatyczny e-Lab połączony ze szpitalną siecią informatyczną CliniNET.

Image Zgodnie z obowiązującymi standardami prowadzimy codzienną wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości wykonywanych badań. Uczestniczymy w międzylaboratoryjnych programach kontroli jakości: od 1999 roku w programie Riqas- firmy Randox (panel immunochemiczny), Labquality ( diagnostyka WZW i hormony), Euroimmun ( przeciwciała) oraz w kontroli prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

Pracownicy Zakładu Markerów Nowotworowych stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach doskonalących, konferencjach, sympozjach oraz różnego rodzaju formach kształcenia podyplomowego. Diagności Laboratoryjni stanowiący kadrę Zakładu są członkami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Szczegółowy wykaz badań wykonywanych w Zakładzie Markerów Nowotworowych


   
©2011 Świętokrzyskie Centrum Onkologii; webmaster@onkol.kielce.pl