bip
bip

wrota
Internetowe Konto Pacjenta
ryn_med
WHO
encr
IACR
kodeks
Fundacja Piękniejsze Życie
Polskie Centra i Szpitale Onkologiczne
  Odnośniki:
     Szpital Wojewódzki Zakład Promieniolecznictwa w Zielonej Górze
     Szpital Onkologiczny im. Jana Pawła II w Bielsku Białej (Beskidzkie Centrum Onkologii)
     Szpital im. St. Leszczyńskiego w Katowicach
     Regionalny Szpital Onkologiczny w Szczecinie
     Regionalne Centrum Onkologii Szpital prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
     Podkarpackie Centrum Onkologii w Rzeszowie
     Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im ks. B. Markiewicza w Brzozowie
     Klinika Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku
     Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
     Wielkopolskie Centrum Onkologii
     Świętokrzyskie Centrum Onkologii
     Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
     Centrum Onkologii w Warszawie - Zakład Epidemiologii
     Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
     Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
 

   
©2011 Świętokrzyskie Centrum Onkologii; webmaster@onkol.kielce.pl