-A A +A

Badania profilaktyczne

Programy profilaktyczne adresowane są do określonych grup wiekowych. Osoby, które nie mieszczą się w podanych grupach wiekowych, również mają prawo do bezpłatnych badań
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Muszą tylko uzyskać skierowanie na takie badania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty.

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Składa się on z dwóch etapów.

I ETAP

Polega na wykonywaniu bezpłatnych niewymagających skierowań badań mammograficznych, tzw. skriningowych (przesiewowych). Badanie to wykonywane jest u kobiet w wieku 50-69 lat, które nie chorowały na raka piersi, bez objawów klinicznych w celu wykrycia małych, niewyczuwalnych zmian, powinno być ono powtarzane co 24 miesiące.

Do badania pacjentka winna posiadać dowód osobisty z nr PESEL. Jeżeli wynik badania mammograficznego jest negatywny - brak zmian patologicznych - pacjentka powinna zgłosić się na następne badanie za 24 miesiące. W przypadku stwierdzenia zmian, lekarz radiolog kieruje pacjentkę do tzw. etapu diagnostyki pogłębionej (II etap).

II ETAP

W ramach II etapu czyli etapu diagnostyki pogłębionej, wykonuje się, w zależności od potrzeb, kontrolną mammografię, badanie USG lub biopsję - badanie histopatologiczne. Procedury medyczne zastosowane w czasie II etapu mają na celu wyjaśnienie charakteru zmiany wykrytej w I etapie. Są one wykonywane bezpłatnie. Najczęściej zmiany wykrywane w II etapie są zmianami niezłośliwymi i wtedy pacjentka „powraca” do normalnego trybu diagnostycznego, czyli powinna zgłosić się na badania mammograficzne w ramach I etapu po 24 miesiącach. Jeżeli zmiana ma charakter złośliwy to lekarz w pracowni II etapu ustala wspólnie z pacjentką dalsze postępowanie lecznicze.

Wiecej informacji pod numerem tel. 607 77 88 88

 

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

Przeznaczony jest dla ubezpieczonych kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu trzech ostatnich lat (36 miesięcy) nie miały wykonanego badania cytologicznego. Program obejmuje populację kobiet zdrowych i nieodczuwających dolegliwości.

Program realizowany jest w trzech etapach:

  • Etap podstawowy – pobranie wymazu cytologicznego
  • Etap diagnostyczny – ocena mikroskopowa pobranego wymazu wg Systemu Betesda (wynik podany w postaci szczegółowego opisu)
  • Etap pogłębionej diagnostyki – ma na celu wyjaśnienie nieprawidłowości badania cytologicznego (badanie kolposkopowe lub kolposkopowe z biopsją).

Wiecej informacji pod numerem tel. 609 99 00 33

 

Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego (profilaktyczna kolonoskopia)

Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego (PBP) jest zadaniem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, w ramach PBP wykonywana jest bezpłatna profilaktyczna kolonoskopia. Celem Programu jest zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego. Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce; każdego roku rozpoznaje się ponad 14 000 nowych przypadków. Rak jelita grubego rozwija się ze zmian łagodnych, tak zwanych polipów. Taka przemiana trwa najczęściej kilkanaście lat. Dlatego też, poddając się badaniu odpowiednio wcześnie i usuwając polipy można zapobiec rozwojowi raka. Wcześnie wykryty rak jest również bardzo często wyleczalny. Ani polipy, ani rak we wczesnym stadium zazwyczaj nie powodują objawów. Istotą profilaktycznej kolonoskopii jest odnalezienie tych właśnie bezobjawowych jeszcze zmian i o ile to możliwe, ich usunięcie. Takie postępowanie pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego nawet o 60-90%.

Przeciwwskazaniem do wykonania kolonoskopii przesiewowej jest zawał serca przebyty w ciągu ostatnich 3 miesięcy, ostra niewydolność krążeniowa lub oddechowa oraz ostra choroba zapalna jelit. W przypadku ciężkich chorób przewlekłych, a także jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Choroby o które pytamy w formularzu nie są przeciwwskazaniem do kolonoskopii. Informacja o nich pozwala na zaplanowanie bezpiecznego i komfortowego badania.

Program finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w ramach ogólnokrajowej akcji profilaktycznej. Kolonoskopia jest bezpłatna zarówno dla osób poddających się badaniu jak i lekarzy na nie kierujących.

Program skierowany jest do osób w wieku:

  • 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, bez objawów raka jelita grubego (takich jak: krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie, które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny);
  • 40-49 lat, bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego;
  • 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej. Program fiansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób. Następne badania nadzorcze powinny być finansowane z innych źródeł. Członkowie takiej rodziny powinni mieć powtarzane kolonoskopie nadzorcze co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych, i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych kolonoskopii.
  • 20-49 lat z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny FAP z poradni genetycznej. Program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób.

Do badań nie kwalifikujemy osób, które miały badanie (kolonoskopię) w ciągu ostatnich 10 lat!

Skierowaniem na badanie jest ankieta, wypełniona przez osoby gotowe poddać się kolonoskopii oraz podpisana przez lekarza kierującego. Ankieta do pobrania w Dziale Diagnozy i Terapii Gastroenterologicznej ŚCO oraz na stronie programu: http://pbp.org.pl/program/ankieta/

Więcej informacji pod nr tel. 41 36-74-370.

 

Dla pacjenta
Udostępnij