-A A +A

Z lokalnymi liderami o profilaktyce raka szyjki macicy w Skarżysku - Kamiennej

20 czerwca w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej przedstawiliśmy liderom społeczności lokalnych założenia projektu „Być  świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Północnego do badań profilaktycznych”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, między innymi przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej, Urzędu Miasta w Ostrowcu Św., Urzędu Gminy w Mircu, Bielinach, Starostwa Powiatowego w Starachowicach, organizacji pozarządowych, środowiska pacjentów, amazonki. Dr Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii – kierownik tego projektu, przedstawił jak wygląda zapadalność na raka szyjki macicy w Polsce w porównaniu z innymi krajami na świecie. – Niestety, Polska pod względem wyników leczenia raka szyjki macicy sytuuje się poniżej krajów Europy wschodniej, ale nie dlatego, że nasze szpitale są gorzej wyposażone, czy nasi lekarze mniej wyedukowani. Nasze Centrum dysponuje możliwościami leczenia na poziomie światowym. Niestety, pacjentki zgłaszają się do nas zbyt późno, kiedy choroba jest już w trzecim, bądź czwartym stadium zaawansowania – mówił. – Cytologia, wykonywana regularnie, pozwala wykryć zmiany, które jeszcze nie są nowotworem, dzięki czemu możemy je skutecznie wyleczyć. Badanie zajmuje dosłownie chwilę – przypominał.

Magdalena Górska i Izabela Opalińska z ŚCO przedstawiły założenia projektu, podkreślając, że posiada on szereg udogodnień, aby ułatwić pacjentkom skorzystanie z badań profilaktycznych, między innymi bezpłatny dowóz na badanie i powrót do miejsca zamieszkania, zrefundowanie kosztów opieki nad osobą niesamodzielną, np. dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, w czasie badania.

- Trzeba podejmować takie inicjatywy  – powiedział Sławomir Kopacz, wójt gminy Bieliny, który od wielu lat jest zaangażowany w profilaktykę zdrowotną. – Kiedy w swojej gminie na spotkaniach z mężczyznami mówiłem o tym, że panie powinny wykonywać mammografię i cytologię, panowie się uśmiechali. Ale takie rozmowy jednak coś dały. Dziś, kiedy przyjeżdża do nas cytomammobus, bada się o wiele więcej pań.

Odpowiedzialnie do profilaktyki nowotworów podchodzi również samorząd Ostrowca Św. , który zorganizował dla mieszkanek miasta bezpłatne badania profilaktyczne. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki nowotworów.

Dla pacjenta
Udostępnij