-A A +A

W dniu 10 maja zapraszamy do ŚCO na Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W dniu 10 maja 2019 zapraszamy do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, na Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Zaplanowane działania w ramach Dnia Otwartego Funduszy Europejskich w ŚCO

Badania profilaktyczne realizowane w ramach programów profilaktycznych współfinansowanych z środków unijnych:

 • w godz. 7.30 - 12.30 cytologia -grupa wiekowa 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie wykonywały tego badania (Poradnia Ginekologiczna na parterze, budynek główny, szlak po zielonych stopkach)
 • w godz. 7.30 - 12.30 mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały tego badania (Pracownia Mammografii, parter, budynek główny, szlak po różowych stopkach)
 • w godz. 8.30 - 12.00 badanie fiberoskopowe, polegające na ocenie górnych dróg oddechowych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla osób w wieku 40-65, mających objawy mogące wskazywać na ryzyko nowotworu głowy lub szyi po wcześniejszym zapisaniu się na badanie pod numerem telefonu 41 36 74 653 (Poradnia Chirurgii Głowy i Szyi, budynek główny, parter); ze względu na ograniczenia techniczne liczba badań jest ograniczona, istnieje możliwość wyznaczenia innego terminu badania

Akcja profilaktyczna w Holu Głównym ŚCO:

w godz. 7.30 - 12.30

 • badania ciśnienia krwi,
 • pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu z poradami dla osób palących
 • nauka samobadania piersi na fantomach.

 

Programy współfinansowane przez Unię Europejską:

1. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się, Poddziałanie RPSW.08.02.02

 • RPSW.08.02.02-26-0001/16 – Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Północnego do badań profilaktycznych
 • RPSW.08.02.02-26-0002/16 – Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Północnego
 • RPSW.08.02.02-26-0003/16 – Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Zachodniego
 • RPSW.08.02.02-26-0004/16 – Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych
 • RPSW.08.02.02-26-0005/16 – Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego
 • RPSW.08.02.02-26-0006/16 – Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Wschodniego do badań profilaktycznych
 • RPSW.08.02.02-26-0007/16 – Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Południowego
 • RPSW.08.02.02-26-0008/16 – Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Południowego do badań profilaktycznych
 • RPSW.08.02.03-26-0001/16 - Wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do badań profilaktycznych

2. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 5.1 programy profilaktyczne, V Wsparcie dla obszaru zdrowia

 • POWR.05.01.00-00-0009/16 „Twój świadomy wybór – program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”

3. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Oś VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 • WND – RPSW.07.03.00-26-0009/17 „Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych”.
Aktualności
Udostępnij