-A A +A

Telefony

DYREKCJA  
Sekretariat Dyrektora  41-3674-501
Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych 41-3674-506
Sekretariat Z-cy Dyrektora ds.  Finansowo-Administracyjnych 41-3674-507
Z-ca Dyrektora ds.  Finansowo-Administracyjnych F A X 41-3674-096
Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 41-3674-204
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa F A X 41-3674-099
Dział Administracyjno - Gospodarczy  
Kierownik 41-3674-291
Kancelaria  
Kierownik 41-3674-330
Sekcja Gospodarcza  
Kierownik Sekcji gospodarczej 41-3674-239
Magazyn główny 41-3674-174
Szwalnia  
Kierownik 41-3674-495
Transport wewnętrzny  
Kierownik 41-3674-215
Zespół Zaopatrzenia  
St. Specjalista 41-3674-232
Dział Finansowo-Księgowy  
Główna Księgowa 41-3674-154
Z-ca Głównej Księgowej 41-3674-346
Księgowość   F A X 41-3674-378
Księgowość  F A X 41-3674-578
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Bezpieczeństwa  
Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej 41-3674-385
Administrator systemów kontroli dostępu 41-3674-546
Centrum monitorowania, sterowania i kontroli dostępu 41-3674-549
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Bezpieczeństwa 41-3674-555
Sekcja Kadr  
Pracownicy  F A X 41-3674-399
Kierownik 41-3674-477
Sekcja Zamówień Publicznych  
Specjalista ds. zamówień publicznych - F A X 41-3674-071
Kierownik 41-3674-280
Specjalista ds. zamówień publicznych - tel / F A X 41-3674-481
Dział Prawno-Organizacyjny  
Kierownik 41-3674-066
Inspektor Ochrony Danych 41-3674-100
Oddział Świętokrzyskiego Stowarzyszenia "Gladiator" 41-3674-216
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 41-3674-434
Samodzielne Stanowiska ds. BHP 41-3674-386
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Nieruchomościami 41-3674-292
Samodzielne Stanowisko ds. Przeciwpożarowych 41-3674-004
Samodzielne Stanowisko ds. sanitarno - epidemiologicznych 41-3674-083
Świętokrzyski Klub AMAZONKI 41-3674-428
Świętokrzyski Klub AMAZONKI 41-3674-429
Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Zakład  
Kierownik 41-3674-138
Koordynator 41-3674-380
Sekretariat medyczny 41-3674-203
Anestezjologiczna  - Poradnia Konsultacyjna 41-3674-255
Apteka szpitalna  
FAX 41-3674-670
Kierownik 41-3674-671
Blok Operacyjny  
Kierownik 41-3674-140
Koordynator 41-3674-068,
41-3674-309
Brachyterapia - Dział  
Konsola pielęgniarska 41-3674-010
Koordynator 41-3674-011
Kierownik 41-3674-020
Sekretariat medyczny FAX 41-3674-027
Konsola pielęgniarska 41-3674-028
Brachyterapia - Poradnia  
Gabinet badań 41-3674-314
Centralna Sterylizatornia  
Kierownik 41-3674-299
Kierownik  FAX 41-3674-920
Chirurgia Onkologiczna - Klinika  
Chirurgia Onkologiczna - Dział  
Koordynator ds. pielęgniarstwa 41-3674-179
Sekretariat medyczny 41-3674-340
Sekretariat medyczny F A X 41-3674-419
Kierownik 41-3674-420
Sekretariat medyczny 41-3674-440
Dyżurka pielęgniarek A 41-3674-496
Dyżurka pielęgniarek B 41-3674-497
Chirurgia Onkologiczna - Poradnia  
Sekretariat medyczny 41-3674-062
Proktologiczna - Stomijna - Poradnia  41-3674-165
Chirurgia  Klatki Piersiowej - Klinika  
Chirurgia  Klatki Piersiowej - Dział  
Sekretariat medyczny 41-3674-338
Konsola pielęgniarska 41-3674-765
Dyżurka pielęgniarek  41-3674-767
Koordynator 41-3674-768
fax 41-3674-769
Chirurgia  Klatki Piersiowej - Poradnia  
Pracownia Spirometrii 41-3674-088
Poradnia konsultacyjna 41-3674-764
Poradnia chirurgiczna 41-3674-337
Poradnia chirurgiczna 41-3674-339
Ciepłownia  
FAX 41-3674-438
Kierownik 41-3674-442
Diagnostyka Laboratoryjna - Zakład  
Telefon dyzurny od 15 do 7 41-3674-682
Sekretariat FAX 41-3674-683
Kierownik 41-3674-684
Diagnostyka Molekularna - Zakład  
Kierownik 41-3674-259
FAX 41-3674-260
Diagnostyka Obrazowa - Zakład  
Technik Dyżurny - Soboty, Niedziele i Święta

41-3674-633,
41-3674
-244

Pokój lekarski - Soboty, Niedziele i Święta 41-3674-248
Rejestracja mammografia - Konsola pielęgniarska 41-3674-640
Rejestracja mammografia - Konsola pielęgniarska 41-3674-641
Sekretariat medyczny - Mammografia 41-3674-646
Sekretariat Tomografu i Rezonansu 41-3674-639
Sekretariat medyczny - RTG 41-3674-249
Sekretariat Tomografu i Rezonansu 41-3674-630
Sekretariat Tomografu i Rezonansu 41-3674-638
Sekretariat główny ZDO 41-3674-246
Kierownik 41-3674-247
Rejestracja - rtg (korytarz)  Ip. 41-3674-253
Diagnoza i Terapia Gastroenterologiczna - Dział  
Dyżurka pielęgniarek 41-3674-360
Koordynator 41-3674-362
Sekretariat medyczny 41-3674-370
Kierownik 41-3674-371
Endoskopii - Pracownia  
Dyżurka pielęgniarek 41-3674-360
Dydaktyczno-Naukowy - Zakład  
Kierownik 41-3674-236
Endokrynologia - Klinika  
Endokrynologia - Dział  
Sekretariat medyczny 41-3674-181
Koordynator 41-3674-211
Dyżurka pielęgniarek 41-3674-282
Kierownik 41-3674-285
Endokrynologia - Poradnia  
Rejestracja 41-3674-182
Kierownik 41-3674-311
Epidemiologia i Walka z Rakiem - Zakład  
Asystent / Kierownik 41-3674-276
Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów  FAX 41-3674-449
Fizyka Medyczna - Zakład  
Sekretariat  FAX 41-3674-090
Sekretariat 41-3674-328
Konsola pielęgniarska - tomoterapia 41-3674-499
Konsola pielęgniarska - tomoterapia 41-3674-959
Kierownik 41-3674-700
Ginekologia - Klinika  
Kierownik 41-3674-130
Konsola pielęgniarska 41-3674-153
Sekretariat medyczny 41-3674-358
Koordynator 41-3674-359
Ginekologiczna - Poradnia  
Sekretariat medyczny 41-3674-158
Hematologia - Klinika  
Hematologia - Poradnia  
Dyżurka Poradni Hematologii 41-3674-831
Sekretariat medyczny 41-3674-838
Sekretariat medyczny  FAX 41-3674-627
Hematologia - Poradnia Immunologii  
Poradnia 41-3674-835
Hematologia - Dział  
Sekretariat medyczny 1  FAX 41-3674-839
Sekretariat medyczny 1 41-3674-841
Dyżurka pielęgniarek 41-3674-842
Koordynator 41-3674-843
Sekretariat medyczny 2 41-3674-844
Kierownik 41-3674-845
Sekretariat medyczny 2  FAX 41-3674-879
Hematologia - Ośrodek Leczenia Ostrych Białaczek  
Dyżurka pielęgniarek 41-3674-871
Hematologia - Ośrodek Transplantacji Szpiku  
Dyżurka pielęgniarek 41-3674-877
Informatyka  
Kierownik 41-3674-891
Izba Przyjęć - Recepcja 41-3674-207
Kawiarnia 41-3674-233
Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej - Dział
Kierownik 41-3674-701
F A X 41-3674-705
Markery Nowotworowe - Zakład  
Kierownik 41-3674-184
Medycyna Nuklearna - Dział  
Dyżurka pielęgniarek 41-3674-298
 
Pracownia Diagnostyki i Leczenia Radiojodem 41-3674-454
Medycyna Nuklearna - Zakład z Ośrodkiem PET  
Rejestracja 41-3674-850
Sekretariat 41-3674-860
Kierownik 41-3674-861
Pracownia Ochrony Radiologicznej  
Kierownik 41-3674-862
Medycyna Paliatywna - Dział  
F A X  41-3674-095
Koordynator 41-3674-144
Dyżurka pielęgniarek 41-3674-148
Sekretariat medyczny 41-3674-201
Kierownik 41-3674-393
Medycyna Paliatywna - Poradnia  
Gabinet badań 41-3674-243
Mikrobiologia Kliniczna - Zakład  
Kierownik 41-3674-710
Ochrona  
Budynek Główny 41-3674-332
Onkologia Kliniczna - Klinika  
Chemioterapia Dzienna - Ośrodek  
Konsola pielęgniarska 41-3674-600
Sekretariat medyczny 41-3674-602
Koordynator 41-3674-603
Dyżurka pielęgniarek / Pobieralnia krwi 41-3674-613
Sekretariat medyczny 41-3674-614
Rejestracja 41-3674-615
Dyżurka pielęgniarek / Konsola pielęgniarska 41-3674-750
Z-ca Koordynatora 41-3674-756
Chemioterapia - Dział  
Konsola pielęgniarska 41-3674-800
Kierownik - sekretariat 41-3674-819
Koordynator 41-3674-804
Dyżurka pielęgniarek 41-3674-805
Sekretariat medyczny 1 41-3674-811
Sekretariat medyczny 2 41-3674-812
Z-ca Koordynatora 41-3674-813
Sekretariat medyczny 2  FAX 41-3674-817
Onkokardiologii - Zakład  
Kierownik 41-3674-308
Onkologiczna Przychodnia  
Chirurgiczna - Poradnia  
Gabinet / Kierownik 41-3674-163
Kierownik 41-3674-237
Poradnie:  
Dermatologiczna - Poradnia 41-3674-030
Dermatologiczna - Poradnia 41-3674-312
Diabetologiczna - Poradnia 41-3674-322
Genetyczna - Poradnia 41-3674-427
Hepatologiczna - Poradnia 41-3674-178
Internistyczna - Poradnia 41-3674-254
Internistyczna - Poradnia 41-3674-313
Internistyczna - Poradnia  41-3674-401
Konsultacyjna Breast Unit - Poradnia 41-3674-307
Neurologiczna - Poradnia 41-3674-235
Organizacja Świadczeń Zdrowotnych i Rejestracji - Dział
Kierownik 41-3674-463
Rejestracja  
Informacja medyczna 41-3674-208
Otolaryngologia, Chirurgia Głowy i Szyi - Klinika  
Otolaryngologia, Chirurgia Głowy i Szyi - Dział  
Dyżurka pielęgniarek 41-3674-191
Koordynator ds. pielęgniarstwa 41-3674-192
Sekretariat nr 2 41-3674-293
Kierownik 41-3674-320
Sekretariat nr 1 41-3674-336
Otolaryngologia, Chirurgia Głowy i Szyi - Poradnia  
Konsola pielęgniarska - sekretariat 41-3674-650
Pracownia audiometryczna 41-3674-763
Sekretariat - Profilaktyka 41-3674-653
Gabinet logopedyczny 41-3674-652
Patologia Nowotworów - Zakład  
Kierownik 41-3674-220
Sekretariat medyczny 41-3674-221
Sekretariat medyczny 2 41-3674-266
Koordynator 41-3674-329
Profilaktyka Onkologiczna - Zakład  
Specjalista ds.. Komunikacji Społecznej, Informacji i Edukacji (Rzecznik) 41-3674-034
Sekretariat 41-3674-033
Psychoonkologii - Zakład  
Kierownik 41-3674-460
Radioterapia - Klinika  
Radioterapia - Dział  
Dyżurka pielęgniarek 1  -  Konsola pielęgniarska 41-3674-720
Koordynator 41-3674-721
Sekretariat medyczny 41-3674-722
Dyżurka pielęgniarek 2 41-3674-723
Radioterapia - Poradnia  
Punkt informacyjny (rejestracja pacjentów) 41-3674-730
Radioterapia - Zakład  
Punkt informacyjny (rejestracja pacjentów) 41-3674-740
Kierownik 41-3674-741
Radioterapia 2  
Dyżurka pielęgniarska 41-3674-326
Koordynator 41-3674-791
Dyżurka pielęgniarek 41-3674-794
Rehabilitacja - Zakład  
Fizjoterapia - Dział  
Kierownik 41-3674-171
Rehabilitacja - Ośrodek Dzienny  
Sekretariat medyczny  -  Konsola pielęgniarska 41-3674-168
Kierownik Ośrodka Dziennego Rehabilitacji 41-3674-200
Rehabilitacyjna - Poradnia  
Gabinet lekarski 41-3674-200
Rehabilitacja - Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego  
Punkt zaopatrzenia ortopedycznego 41-3674-196
Specjalista ds. Szkoleń 41-3674-175
Techniczny - Dział  
F A X  41-3674-091
Mistrz Warsztatów 41-3674-195
Przyjmowanie zgłoszeń o awariach 41-3674-384
Kierownik 41-3674-511
Specjalista ds. Ochrony Środowiska 41-3674-387
Aparatura Medyczna - Zespół  
Sekretariat 41-3674-202
F A X  . 41-3674-345
Inwestycje i Remonty - Zespół  
F A X  . 41-3674-075
St. Specjalista 41-3674-471
Urologia - Klinika  
Urologia - Dział  
Sekretariat medyczny 41-3674-122
Dyżurka pielęgniarek  -  Konsola pielęgniarska 41-3674-123
Koordynator 41-3674-124
Sekretariat medyczny -  F A X 41-3674-773
Sekretariat medyczny 41-3674-776
Kierownik 41-3674-775
Urologiczna - Poradnia  
Sekretariat medyczny 41-3674-122
Rejestracja - Konsola pielęgniarska 41-3674-774
Wielodyscyplinarne Zespoły Terapeutyczne  
Konsylium 41-3674-307
Żywienie - Dział  
Kierownik 41-3674-347
FAXY:  
Dyrektor  - sekretariat 41-345-68-82
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych - sekretariat 41-345-56-51
Z-ca Dyrektora ds.  Finansowo-Administracyjnych - sekretariat  41-345-56-51
Dział Informatyki 41-345-44-71
Zakład Metod Fizycznych 41-362-73-68
Zakład Patologii Nowotworów 41-366-18-27
Dla pacjenta
Polski
Udostępnij