-A A +A

Rejestracja

Panie pracujące w Rejestracji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii rejestrują pacjentów zgłaszających się do ponad 30 poradni ŚCO. Udzielają informacji o terminach wizyt, czasie oczekiwania, wskazują drogę do danej poradni. Rejestracja pacjenta odbywa się  w systemie dostosowanym do zachowania prywatności pacjenta mając na względzie Prawo do ochrony danych osobowych.

Pracownicy Rejestracji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii rejestrują pacjentów zgłaszających się do ponad 30 poradni ŚCO. Podczas rejestracji udzielają także informacji o terminach wizyt, czasie oczekiwania, wskazują drogę do danej poradni.

Rejestracja pacjenta odbywa się w systemie dostosowanym do zachowania prywatności pacjenta, mając na względzie prawo do ochrony danych osobowych.

Godziny pracy Rejestracji:
Stanowiska: 1, 2 i 3
Poniedziałek - 07:00 - 13:00
Wtorek - 07:00 - 13:00
Środa - 07:00 - 13:00
Czwartek - 07:00 - 13:00
Piątek - 07:00 - 11:30

W w/w dniach i godzinach, Pacjenci zgłaszający się z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego (zielona karta - DiLO) powinni zgłaszać się bezpośrednio do stanowiska numer 4.

Stanowisko 1 (dyżurujące) - przejmuje obowiązki okienka 2, 3 i 4 w godzinach:
Poniedziałek - 13:00 - 16:00
Wtorek - 13:00 - 16:00
Środa - 13:00 - 16:00
Czwartek - 13:00 - 18:00
Piątek – 11:30 - 14:00

Przypominamy, że pacjenci ŚCO mogą również rezerwować sobie wizyty w poradniach poprzez call – center (41 36-74-208, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00) oraz e-rejestrację (ePortal pacjenta - elektroniczny system obsługi pacjentów).

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy NFZ. Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy. Skierowanie można dostarczyć: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do świadczeniodawcy pocztą. Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna dotycząca świadczeń udzielonych w oddziale szpitalnym, izbie przyjęć, szpitalnym oddziale ratunkowym.

Od 2015 roku wymagane jest skierowanie do dermatologa i okulisty wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Co istotne, skierowanie uprawnia PACJENTA do zapisania tylko do jednej poradni.

W przypadku gdy nie podjąłeś leczenia lub nie zgłosiłeś się na umówiony termin wizyty w ciągu ostatnich 730 dni (nie dotyczy wizyt planowych, ustalonych przez lekarza prowadzącego w okresach dłuższych niż 730 dni) konieczne będzie dostarczenie nowego skierowania do leczenia specjalistycznego.

Nowe skierowanie konieczne jest także wówczas, gdy przyczyna zdrowotna będąca podstawą do jego wystawienia, jest inna niż wskazana we wcześniejszym skierowaniu lub gdy przyczyna jego wydania wygasła.

Skierowanie dla ubezpieczonego nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry.

Skierowania do specjalisty nie muszą okazywać:

 • osoby zakażone wirusem HIV,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (),
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (),
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich ().

LISTA PORADNI i sposób rejestracji do nich

Dla pacjenta
Udostępnij