-A A +A

Profilaktyka obrzęku limfatycznego-moduł regionalny

Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi – moduł regionalny

Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi – moduł regionalny

Świętokrzyskie Centrum Onkologii realizuje projekt pt. „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi-moduł regionalny”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne nr POWR.05.01.00-00-0031/20. Projekt stanowi wdrożenie modułu regionalnego programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi” w makroregionie południowo-wschodnim obejmującym województwo świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie.

 

Celem głównym projektu jest wdrożenie Ogólnopolskiego programu profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi, którego zamierzeniem jest zmniejszenie w okresie realizacji projektu o 10% ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego u kobiet po leczeniu raka piersi poprzez edukację i rehabilitację oraz poprawę lub podtrzymanie wydolności fizycznej.

W ramach projektu przewidziano działania z zakresu profilaktyki obrzęku limfatycznego dla 900 kobiet w wieku aktywności zawodowej, poddanych leczeniu chirurgicznemu raka piersi z województwa świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego. Udział w programie ma charakter dobrowolny oraz wymaga wyrażenia przez pacjentkę zgody na udział w programie. O możliwości zakwalifikowania pacjentki do programu decyduje lekarz chirurg onkolog lub lekarz specjalista rehabilitacji medycznej. Projekt zakłada świadczenia fizjoterapeutyczne przed i po zabiegu, zajęcia ruchowe, wsparcie psychologa, warsztaty psychologiczne, porady dietetyczne.

Projekt realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2023 r.

Wartość projektu: 1 924 459,20 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 1 621 934,21 zł

REGULAMIN udziału w projekcie pt. Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi – moduł regionalny

Ogłoszenie o otwartym naborze konkursowym  dotyczącym wyboru podmiotów leczniczych w ramach projektu  pt. "Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi – moduł regionalny, nr POWR.05.01.00-00-0031/20”

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij