-A A +A

Pobieralnie Krwi

1. W Świętokrzyskim Centrum Onkologii działają punkty pobrań materiału biologicznego do badań laboratoryjnych w następujących lokalizacjach:

  • Pobieralnia nr 1 i nr 2  – Budynek Główny, poziom -1,
  • Pobieralnia nr 3 (przy Ośrodku Chemioterapii Dziennej/Poradni Chemioterapii) - Budynek Główny I piętro, 
  • Pobieralnia Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku – Budynek Kliniki Hematologii  i Transplantacji Szpiku – parter (poziom poradni)

2. Do pobrania materiału do badań należy zgłosić się w terminie zgodnym z zaleceniem lekarza wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem).

3. Materiał do badań laboratoryjnych (krew, mocz i inne materiały) rutynowo jest pobierany :

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach:  od 7.15 do 13.30,
  • w piątki w godzinach: od 7.15 do 11.30.

W sytuacjach niestandardowych/nadzwyczajnych możliwe jest pobranie materiału do badań laboratoryjnych (krew, mocz i inne materiały) 

  • od poniedziałku do czwartku do godziny 14.40,
  • w piątki do godziny 12.30.

4. Pobieranie materiału biologicznego do badań i ich wykonanie jest realizowane:

  • bezpłatnie w przypadku posiadania skierowania od lekarza ŚCO (konieczne jest przedstawienie druku skierowania)
  • odpłatnie (na koszt pacjenta) - pobranie materiału następuje po uprzednim opłaceniu badań w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej l (budynek główny I piętro ) lub w Zakładzie Markerów Nowotworowych (Budynek Główny III piętro).

5. Informacje na temat sposobu przygotowania się do badań i sposobu pobierania są dostępne na tablicach informacyjnych przy każdej pobieralni krwi oraz pod adresem: link

6. Pacjentów wchodzących na teren ŚCO obowiązuje pozostawienie wierzchniej odzieży  w szatni, czynnej w godzinach od 7.00 do 17.00 (hol główny, obok Rejestracji).
 

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij