-A A +A

Pacjencie, oceń nas

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym
szpitalu. Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia
oraz rozwój naszej jednostki. Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/onkologiakielce
Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.
1) https://www.cmj.org.pl/plakat/ikp/1/J8bem29R
2)  https://www.cmj.org.pl/plakat/ikp/3/J8bem29R

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij