-A A +A

PROFILAKTYKA OBRZĘKU LIMFATYCZNEGO PO LECZENIU RAKA PIERSI

Świętokrzyskie Centrum Onkologii realizuje projekt „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi” na mocy umowy podpisanej z Ministerstwem Zdrowia, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, nr POWR.05.01.00-00-0016/20.
Projekt „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi”, stanowi wdrożenie modułu centralnego programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi”.
Cel projektu:
Wdrożenie Ogólnopolskiego programu profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi”, którego zamierzeniem jest zmniejszenie o 10 % ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego u kobiet po leczeniu raka piersi poprzez edukację i rehabilitację oraz poprawę lub podtrzymanie wydolności fizycznej w okresie realizacji projektu.
Grupa docelowa:
•    Działania informacyjno-edukacyjne dla 25 tys. kobiet w wieku aktywności zawodowej z rozpoznanym rakiem piersi zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego, także wielochorobowością, w trakcie i po zakończeniu chemioterapii, z powikłaniami leczenia chirurgicznego i uzupełniającego
•    Pośrednio wsparciem (materiały informacyjno – edukacyjne) objęte zostaną również: rodziny kobiet z grupy docelowej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, ośrodki zdrowia, 6 regionalnych operatorów programu
Działania w projekcie:
•    ogólnopolska akcja edukacyjno-informacyjna
•    medyczne wsparcie specjalistyczne dla wszystkich kobiet w wieku aktywności zawodowej z rozpoznanym rakiem piersi zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego, także wielochorobowością, w trakcie i po zakończeniu chemioterapii, z powikłaniami leczenia chirurgicznego i uzupełniającego
Projekt obejmuje opracowanie materiałów edukacyjnych, filmów instruktażowych, prowadzenie ogólnopolskiej strony internetowej, opracowanie aplikacji, stałą obecność w mediach społecznościowych. Na stronie internetowej projektu zapewnione zostanie wsparcie specjalistów. Zainteresowane osoby będą mieć możliwość zadawania pytań do realizatora. Zapraszamy do zadawania pytań naszym specjalistom na forum: https://polforum.onkol.kielce.pl/ . Ponadto prowadzone będą działania monitorujące i ewaluacyjne w programie profilaktycznym poprzez ocenę zgłaszalności do programu, ocenę jakości świadczeń w programie, ocenę efektywności programu.
Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2020 r. do 30 listopada 2023 r.
Obszar realizacji projektu: cała Polska
Wartość projektu: 2 959 950,50 zł
Kwota dofinansowania z UE: 2 494 646,28 zł.

Ze względu na pandemię SARS-CoV-2 przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust w budynkach użyteczności publicznej i transporcie publicznym, częstym myciu/dezynfekowaniu rąk, przestrzeganiu dystansu społecznego. W Świętokrzyskim Centrum Onkologii świadczenia zdrowotne są udzielane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego, u osób wchodzących do ŚCO przeprowadzany jest pomiar temperatury ciała oraz wywiad epidemiologiczny.

Media o projekcie:

https://kielce.tvp.pl/49384574/program-profilaktyczny-sco-w-trosce-o-pacjentki-po-operacji-raka-piersi

http://em.kielce.pl/region/sco-rusza-z-nowym-programem-profilaktycznym-wsparciem-zostana-objete-pacjentki-z-rozpoznanym-rakiem-piersi

https://www.radio.kielce.pl/pl/wiadomosci/pacjentki-onkologiczne-z-dodatkowa-pomoca,112116

https://kielce.tvp.pl/57744954/program-pol-profilaktyka-obrzeku-limfatycznego-wsparcie-dla-pacjentek-z-rakiem-piersi

 

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij