-A A +A

Subregion północny

Baner z logotypami

Rejestracja na badania cytologiczne pod numerem telefonu: 609 99 00 33
Rejestracja do cytomammobusa ŚCO: 661 911 300

„Profilaktyka raka szyjki macicy - subregion północny” RPSW.08.02.02-26-0002/20

  • Wartość projektu: 2 088 000,00 zł; dofinansowanie z EFS 1 774 800,00 zł.
  • Wkład własny w postaci badań w projekcie wynosi 210 000,00 zł.
  • Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat pracujących lub biernych zawodowo z powodu złego stanu zdrowia, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego - subregion północny, które zostaną objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby.
  • Obszar realizacji - gminy w powiatach: kieleckim, koneckim, ostrowieckim, skarżyskim, starachowickim, miasto Kielce.
  • Grupa docelowa w projekcie obejmuje minimum 7307 kobiet kwalifikujących się na badania w tym minimum 2193 kobiet będzie z obszarów tzw. białych plam, które w przypadku profilaktyki raka szyjki macicy obejmują wszystkie miasta i gminy z powiatu ostrowieckiego i skarżyskiego. Minimum 1462 kobiet będą należeć do grupy kobiet, które do tej pory nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka szyjki macicy. W celu zwiększenia kompleksowości i efektywności oferowanych usług projekt pośrednio będzie także skierowany do minimum 2923 osób z otoczenia kobiet z grupy docelowej (1496 kobiet i 1427 mężczyzn) oraz do 50 lekarzy POZ (36 kobiet i 14 mężczyzn).
  • Lider projektu: Świętokrzyskie Centrum Onkologii.
  • Partnerzy: Stowarzyszenie na rzecz walki z rakiem jajnika Niebieski Motyl oraz Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach.

Czas realizacji: marzec 2021 r. – czerwiec 2023 r.

Rejestracja na badania cytologiczne pod numerem telefonu: 609 99 00 33. Rejestracja do cytomammobusa ŚCO: 661 911 300

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij