-A A +A

Profilaktyka nowotworów płuc

PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW PŁUC

Świętokrzyskie Centrum Onkologii realizuje projekt „Profilaktyka nowotworów płuc” na mocy umowy podpisanej z Ministerstwem Zdrowia, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, POWR.05.01.00-00-0002/19

Projekt przewiduje wdrożenie Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej.

Cel projektu:

Poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez objęcie badaniami skryningowymi (niskodawkowa tomografia komputerowa - NDTK) 2 300 osób w wieku 55-74 lat, palących tytoń lub byłych palaczy mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Projekt jest adresowany do:

 • 2 300 osób (1606 mężczyzn i 694 kobiet) w wieku 55 – 74 lat, palących tytoń, z konsumpcją równą 20 paczkolat (1 paczka papierosów dziennie przez 20 lat) lub wyższą i okresem abstynencji od palenia tytoniu nie dłuższym niż 15 lat
 • osób w wieku 50-74, palących tytoń obecnie lub w przeszłości (z przerwą nie dłuższą niż 15 lat), u których dodatkowo występuje jeden z czynników ryzyka:
 • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza
 • ekspozycja na radon
 • indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
 • rak płuca u krewnych w wywiadzie pierwszego stopnia,
 • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub idiopatyczne włóknienie płuc (IPF).

Przystąpienie do badania przesiewowego NDTK jest równoznaczne z chęcią skorzystania z dostępnego poza programem poradnictwa antytytoniowego. Osoba spełniająca warunki włączenia do programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

 • 200 osób z personelu medycznego (szkolenia).

Działania w projekcie

 • działania informacyjno – edukacyjne
 • szkolenia dla personelu medycznego
 • wizyty kwalifikacyjne, badania (NDTK), wizyty wynikowe.

Wizyty kwalifikacyjne, badania NDTK oraz wizyty wynikowe odbywają się w ustalonych telefonicznie terminach. Numer kontaktowy: 885 77 99 88

Wsparcie w ramach projektu jest dostępne dla wszystkich osób, kwalifikujących się do programu na równych zasadach, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek ŚCO jest wyposażony w windy, podjazdy, itp. Punkt informacji i rejestracja ŚCO są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zarówno fizycznymi (m.in. wzrokowa, słuchowa, ruchowa) jak i intelektualnymi. Wnioskodawca prowadzi biuro projektu na terenie województwa świętokrzyskiego umożliwiający kontakt z kadrą zarządzającą projektem.

 

Okres realizacji projektu: 1.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

Obszar działania: województwo świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie

Wartość projektu: 3 482 968,20 zł

Kwota dofinansowania z UE: 2 935 445,59 zł.

 

Szczegółowe informacje i rejestracja na badania pod nr telefonu: 885 77 99 88 oraz na stronie www.profilaktykarakapluca.pl

 

>>REGULAMIN PROJEKTU<<

 

Ze względu na pandemię SARS-CoV- 2 przypominamy pacjentom korzystającym z projektu „Profilaktyka nowotworów płuc” o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, mycia/dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego. Osoby z objawami infekcji lub przebywające na kwarantannie powinny zgłosić ten fakt pod nr telefonu: 885 77 99 88. U osób wchodzących do ŚCO wykonywany jest pomiar temperatury i zbierany jest wywiad epidemiologiczny.​

PARTNERZY W PROJEKCIE
  Nazwa podmiotu leczniczego współpracującego w ramach programu profilaktycznego Adres Kontakt telefoniczny
1 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

ul. Zygmunta Schinzla 13,

27-600 Sandomierz

798 - 913 - 598
2 Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

ul. Młyńska10,

33-300 Nowy Sącz

 
3

SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC „ODRODZENIE” im. Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

 

 

Media o projekcie:

https://kielce.tvp.pl/49368844/profilaktyka-raka-pluc-mozna-zrobic-badania-sco-zyskuje-nowych-partnerow

https://kielce.tvp.pl/46327576/badania-przesiewowe-wykrywajace-raka-pluc-sco-koordynatorem-dla-3-wojewodztw

https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/SCO-dzieki-programom-profilaktycznym-spada-umieralnosc-z-powodu-nowotworow,202128,1013.html

https://www.swietokrzyskie.pro/swietokrzyskie-centrum-onkologii-zaprasza-na-dzien-otwartych-drzwi/

https://kielce.tvp.pl/48146612/swietokrzyskie-centrum-onkologii-wznawia-badania-profilaktyczne

http://www.em.kielce.pl/region/38588-sco-ruszylo-z-profilaktyka-raka-pluc

https://www.radio.kielce.pl/pl/post-106904

https://kielce.tvp.pl/48315888/dzien-bez-tytoniu-dlaczego-nie-warto-palic

http://em.kielce.pl/tygodnik-m/38684-22-2020

 

Ogłoszenie o otwartym naborze konkursowym dotyczącym wyboru placówek medycznych do współpracy w ramach realizacji projektu pt. „Profilaktyka nowotworów płuc” nr POWR.05.01.00-00-0002/19.

Dla pacjenta
Udostępnij