-A A +A

Stowarzyszenie "Gladiator"

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego Oddział Świętokrzyski w Kielcach

Celem Stowarzyszenia "Gladiator" jest szeroko rozumiana rehabilitacja psychofizyczna mężczyzn dotkniętych chorobą prostaty, przed i po resekcji gruczołu krokowego oparta na zasadzie samopomocy. Jednym z istotnych zadań Stowarzyszenia jest organizowanie akcji związanych z profilaktyką i diagnostyką mającą na celu wczesne wykrywanie raka prostaty.

Stowarzyszenie  "Gladiator" jest organizacją pozarządową zaangażowaną na rzecz walki z rakiem i posiada status organizacji pożytku publicznego.

      Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia "Gladiator" powstał z inicjatywy dr n. med. Stefana Olszewskiego oraz Włodzimierza Pasternaka w październiku 2003 r. Obecnie Oddział zrzesza 62 zadeklarowanych  członków z terenu Miast: Kielce, Skarżysko Kamienna i Ostrowiec Świętokrzyski.

      Spotkania członków Oddziału Stowarzyszenia, na które zapraszamy również wszystkich zainteresowanych oraz dyżury członków Stowarzyszenia odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15:30 – 16 30 w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, budynek 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3 - I piętro pokój 226.

     W latach 2004 - 2016  r. Oddział Świętokrzyski  Stowarzyszenia "Gladiator" zorganizował w Kielcach oraz na terenie gmin Wodzisław i Sobków badania przesiewowe mężczyzn po 50 roku życia w kierunku wykrycia raka prostaty. Badaniami tymi objęto około 500 osób. Ponadto organizował szkolenia, prelekcje, wykłady i różne działania edukacyjne w celu wczesnego ujawniania zmian chorobowych nerek, prostaty, pęcherza moczowego i podjęcia niezbędnego leczenia celem powstrzymania rozwoju choroby. Oddział Świętokrzyski  Stowarzyszenia "Gladiator” realizując zadania statutowe ściśle współpracuje z Dyrekcją i Specjalistyczną Kadrą Lekarską Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz Urzędem Miasta Kielce.

Adres:
Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii
25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3
telefon: (+48 41) 367-42-16
e-mail: gladiator@onkol.kielce.pl
dyżury: każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15:30 – 16:30

Zarząd:

Janusz Marszycki - Prezes
Dariusz Michnowski - Wiceprezes
Zbigniew Szczepański - Skarbnik
Sławomir Witkowski - Sekretarz
Grzegorz Banach, Władysław Pocheć, Zbigniew Wojna - Członkowie Zarządu

 

 

Gladiator ulotka str 1

 

Gladiator ulotka str 2

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij