-A A +A

Ogłoszenia

STOWARZYSZENIE MĘŻCZYZN Z CHOROBAMI PROSTATY „GLADIATOR”

im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego

ul. Roentgena 5, 02 – 781 Warszawa

adres do korespondencji: ul. T. Duracza 4 m 70, 01 – 892 Warszawa

e- mail: stowarzyszenie.gladiator@poczta.fm; www.gladiator-prostata.pl

oraz

Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia „GLADIATOR”

ul. Artwińskiego 3, 25 – 734 Kielce

 

Z A P R A S Z A

Szanownych  Państwa

Na rodzinne, otwarte spotkanie edukacyjne, do wspólnej debaty na temat:

„NOWOTWORY NEREK BEZ TAJEMNIC”

W dniu 27.04.2019 r. (sobota) o godz. 11.00,

w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Budynek administracyjny,

Aula wykładowa, ul. Artwińskiego 3 (I piętro).

Patronat honorowy:

Prof. Andrzej Borówka, Prof. Stanisław Góźdź,

wybitni specjaliści, lekarze urolodzy, wychowawcy licznego grona adeptów medycyny.

Zapraszamy pacjentów z rodzinami, osoby zainteresowane nowotworami nerek, organizacje pacjenckie, lekarzy, ekspertów.

W dniu 27.04.2019 r. (sobota) godz. 11.00, Świętokrzyskie Centrum Onkologii

w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (I piętro).

 

Powołano Komitet Naukowy:

Prof. Andrzej Borówka, Prof. Stanisław Góźdź, Prof. Cezary Szczylik,

Prof. Jakub Dobruch, dr n. med. Roman Sosnowski, dr Marcin Kosowski.

Komitetowi Naukowemu przewodniczy Prof. Jakub Dobruch.

 

PROGRAM SPOTKANIA

 11:00-12:00 – Rejestracja uczestników i gości spotkania.

12:00-12:10 – Otwarcie spotkania,  powitanie uczestników, gości.

Tadeusz Włodarczyk – Prezes Głównego Zarządu Stowarzyszenia.

12:10-12:40 –Wprowadzenie – Czym jest rak nerki, czynniki ryzyka, mechanizmy leżące u podstaw powstawania raka nerki.

Prof. Jakub Dobruch – Ordynator Oddziału Urologii Klinicznej, Szpital

im. Orłowskiego w Warszawie.

12:40-13:00 –Rozpoznanie – Objawy, badania obrazowe, diagnostyka obrazowa (torbiele) klasyfikacja TNM.

dr Marcin Kosowski – Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

13:00-13:20 – Leczenie, obserwacja, ablacja, leczenie chirurgiczne w raku nerki.

dr n. med. Roman Sosnowski – Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii w Warszawie.

13:20-13:40 –Leczenie systemowe postaci zaawansowanych raka nerki – najnowsze osiągnięcia w leczeniu immunomodulującym, w leczeniu celowanym.

Prof. Cezary Szczylik – Kierownik Kliniki Onkologii – Europejskie Centrum Onkologii w Otwocku.

13:40-14:20 – Podsumowanie i dyskusja.

Prof. Andrzej Borówka, Prof. Stanisław Góźdź + asystenci.

14:20 – Zakończenie spotkania, zaproszenie na poczęstunek i nieformalne dyskusje w foyer.

 

WSTĘP WOLNY

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonicznie lub na e-mail.

 Kontakt: Sławomir Witkowski tel. 601 547 254,

e-mail: slawwit@poczta.onet.pl

 

                   Janusz Marszycki                                                            Tadeusz Włodarczyk

        Prezes Świętokrzyskiego Oddziału                                          Prezes Głównego Zarządu

         Stowarzyszenia „GLADIATOR”                                      Stowarzyszenia „GLADIATOR”

 

 

 

Wspomnienia z obchodów XV lecia Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR.

 

DRODZY PAŃSTWO

W ślad za bardzo miłą i życzliwą dla Stowarzyszenia Gladiator, umieszczoną w naszym Jubileuszowym wydaniu BIULETYNU GLDAIATOR, wypowiedzią skierowaną między innymi do nas przez Pana Profesora Stanisława Góździa,

pragnę przypomnieć, iż piętnaście lat temu w październiku 2003 r., trzech odważnych mężczyzn z naszego regionu, w tym były wojewoda kielecki Włodzimierz Pasternak, Andrzej Litwin – dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i Czesław Rogala zdecydowało się powiedzieć publicznie o problemie typowo męskim, czyli o raku prostaty. Założyli Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR.

Stowarzyszenie, od początku wspierał Pan Profesor Stanisław Góźdź oraz dr n. med. Stefan Olszewski - dzisiejszy patron Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Panowie słusznie założyli, że pacjenci, którzy uporali się z chorobą nowotworową będą ogromnym i najskuteczniejszym wsparciem dla innych, dopiero rozpoczynających swoje zmagania z chorobą.

Czy te założenia się potwierdziły?????

Czy my , Panowie po przejściach byliśmy i jesteśmy znakomitymi edukatorami w zakresie profilaktyki raka prostaty ?????

Czy swoim przykładem zachęcamy innych mężczyzn do badań, dodajemy odwagi, a przede wszystkim , czy jesteśmy żywymi dowodami na to, że z rakiem można wygrać ??????

Dokąd świeca naszego żywota płonie, dokąd robimy, to co robimy i dokąd inni oczekują od nas działania, i wielokrotnie dają nam tego dowody,

dobrym słowem, pomocą finansową, czy wsparciem merytorycznym i organizacyjnym, dokąd inni oczekują od nas pomocy, to do tego momentu będziemy, to robić.

Będziemy nadal edukować w zakresie profilaktyki raka prostaty i innych chorób nowotworowych.

Będziemy nadal zachęcać i namawiać innych mężczyzn do badań profilaktycznych, dodając im odwagi swoim żywym przykładem , że z rakiem można wygrać !!!!!!!!! Ale trzeba tą walkę podjąć !!!!!!!!! i walczyć !!!!!!!!!

Dziękujemy naszym zaproszonym gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą uroczystość i ciepłym słowem oraz życzeniami docenili nasz trud społecznej pracy.

Dziękujemy Panom Profesorom Andrzejowi Borówce i Stanisławowi Góździowi za słowa uznania , dziękujemy Panu Marszałkowi Adamowi Jarubasowi, Panu Wiceprezydentowi Andrzejowi Sygutowi , dziękujemy naszemu Prezesowi Tadeuszowi Włodarczykowi za słowa uznania i za to, że w tym dniu byli z nami i wspólnie świętowali XV lecie Stowarzyszenia.

Dziękujemy wszystkim, którzy do nas kierowali ciepłe słowa świadczące o uznaniu i szacunku dla naszej społecznej pracy.

Dziękujemy!!!!!!!!!

W trakcie obchodów wielokrotnie gratulowaliśmy sobie wspaniałego jubileuszu.

Wyróżniliśmy osoby , instytucje, firmy, które przez te XV lat wspomagały Stowarzyszenie myślą, mową i uczynkiem.

Ja, jako Prezes Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia GLADIATOR, dziękuję serdecznie za to, co już zrobili Świętokrzyscy Gladiatorzy, Ci zdeklarowani i Ci wspierający, i proszę o kontynuację działań.

DRODZY PAŃSTWO

Dwa hasła przewodnie przyświecają działaniom Stowarzyszeni w roku 2018. Pierwsze brzmi: - Jeden mężczyzna zbadany urologicznie po 40 roku życia , to jedno uratowane życie.

Drugie hasło propagowane przez Stowarzyszenie , to „ Profilaktyka- podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi”.

Pamiętajmy o tym i wszędzie, gdzie się da, mówmy o tym, o czym się dowiadujemy na naszych spotkaniach . Kropla drąży skałę i niech nasza kropka wiedzy drąży skałę braku tej wiedzy wciąż u większości mężczyzn w naszym województwie w kwestiach chorób nowotworowych.

Bo najważniejsze w życiu jest dawanie , a nie branie.

Dawać, to znaczy troszczyć się o kogoś, o drugiego człowieka, okazywać mu w ten sposób miłość bez oczekiwania na zapłatę.

Bo taki charakter ma nasza społeczna praca.

Nasze działania wynikają z chęci dawania i troski o drugiego człowieka.

Troski o drugiego człowieka , żeby uniknął naszych przykrości i doświadczeń.

Dlatego troszczmy się nadal właśnie w ten sposób o swoich przyjaciół, kolegów , znajomych i mówmy im , jak najczęściej się da o profilaktyce i badaniach urologicznych.

Szanowni Państwo:

Powiedziano Miłości: - Napisz swoje imię. Napisała. Powiedziano Miłości: - Odczytaj. Odczytała. Powiedziano Miłości: - Policz litery. Odpowiedziała: - Nie uczyłam się rachować.

DZIĘKUJĘ !!!!!!!

Prezes Zarządu

Janusz Marszycki

Lista instytucji i osób wyróżnionych LAUREM GLADIATORA:

wręczanym w związku z obchodami Jubileuszu XV lecia Działalności Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „GLADIATOAR” w Kielcach.

1. Wyróżnienia dla najaktywniejszych- członków i wolontariuszy, kolporterów Stowarzyszenia;

 • Tadeusz Włodarczyk, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia GLADIATOR Zbigniew Szczepański- Skarbnik Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”.
 • Władysław Pocheć- Wiceprezes Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”.
 • Longina Perczak- wolontariusz Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”.
 • Andrzej Włoch- członek Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”.
 • Zbigniew Wojna- członek Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”.
 • Jan Chudzik- członek Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”
 • Andrzej Wiśniewski- członek Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”.

 

2. Wyróżnienia dla partnerów i instytucji wspierających:

 • Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
 • Anna Nocuń - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
 • Tomasz Jagiełło- Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
 • Wojciech Lubawski - Prezydent Kielc,
 • Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Kielce.
 • Prezydent Miasta Skarżysko Kamienna

 

3. Wyróżnienia za mecenat- Instytucji i Firm wspierających działania Stowarzyszenia „GLADIATOR”:

 • Alma & Alpiex S.A.
 • Polskie Radio Kielce.

 

4. Wyróżnienia dla lekarzy, specjalistów współpracujących ze Stowarzyszeniem „GLADIATOR:

 • zbiorowe wyróżnienie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
 • zbiorowe wyróżnienie dla Kliniki Urologii im. Dr n. med. Stefana Olszewskiego w Kielcach.
 • indywidualne wyróżnienie - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka
 • indywidualne wyróżnienie - Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta

 

Wyróżnienia dyplomami uznania:

1. Andrzej Orlicz

2. Janusz Marszycki,

3. Sławomir Witkowski,

4. Józef Pacholec,

5. Andrzej Kościołek.

6. Anatol Rybicki,

7. Tomasz Franczyk,

8. Ryszard Gajda,

9. Henryk Kołaczek.

10. Tomasz Perczak.

          

PODZIĘKOWANIE

W imieniu Członków Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego Oddział Świętokrzyski w Kielcach oraz osób niezrzeszonych w Stowarzyszeniu, ale biorących systematycznie udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie Gladiator na terenie miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego oraz wspierających materialnie i intelektualnie działalność Stowarzyszenia, pragnę wyrazić podziękowania za okazaną pomoc w 2017 roku. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich darczyńców, a przede 7wszystkim do tych, którzy przekazali dla naszego Stowarzyszenia 1 % podatku dochodowego za 2017 r. Dziękuję za wsparcie i proszę o pamięć, w miarę Państwa możliwości, i przekazanie dla naszego Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego za 2018 r.

Pragnę poinformować, iż środki pozyskane z Państwa wsparcia przeznaczono na działalność statutową Stowarzyszenia, a zwłaszcza na edukację w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób nowotworowych. Dzięki Państwa wsparciu finansowemu Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego Oddział Świętokrzyski w Kielcach mogło realizować projekty w ramach zadań publicznych współfinansowanych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, Miasta Kielce i Miasta Skarżysko Kamienna. Dzięki tym projektom działalność Stowarzyszenia stała się zauważalna   w społeczeństwie i faktycznie, w sposób istotny przyczyniła się do zapobiegania chorobom nowotworowym układy moczowego i płciowego u mężczyzn. Pozwoliła w wielu przypadkach na wczesne wykrycie chorób prostaty, co dało szansę wielu mężczyznom całkowitego wyleczenia.

 

DZIĘKUJĘ

PREZES ZARZĄDU

Janusz Marszycki

Dla pacjenta
Udostępnij