-A A +A

Profilaktyka raka piersi 2021-2023

Baner z logotypami

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach podpisało z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowy na dofinansowanie realizacji projektów dotyczących wsparcia profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi oraz wczesne wykrywanie raka szyjki macicy, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014 – 2020.

Projekty uzyskały dofinansowanie w ramach Poddziałania RPSW.08.02.02 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie (projekty konkursowe) na łączną kwotę 5 852 973,20 zł w tym:

 • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 4 973 627,10 zł
 • wkład własny Świętokrzyskiego Centrum Onkologii wynosi 683 000,00 zł.

Projekty skierowane są do kobiet w wieku 25-59 lat i 50-69 lat pracujących lub biernych zawodowo z powodu złego stanu zdrowia, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego (subregion północny i subregion południowy), które zostaną objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby. W celu zwiększenia kompleksowości i efektywności oferowanych usług projekt pośrednio będzie także skierowany do osób z otoczenia kobiet z grupy docelowej oraz lekarzy POZ.

Główne cele projektów: zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych, poprzez zapewnienie badań w miejscu zamieszkania lub zapewnienie bezpłatnego transportu na badania (w tym dla osób z niepełnosprawnością), zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną na czas badania; a także zapewnienie dostępu do wiedzy z zakresu profilaktyki poprzez działania informacyjno-edukacyjne dla kobiet z grupy docelowej oraz  osób z ich otoczenia. Efektem podejmowanych działań będzie również wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach zdrowotnych.

Działania przewidziane w projektach:

 • działania informacyjno-edukacyjne (przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych; kolportaż ulotek, plakatów, broszur edukacyjnych na terenie wszystkich gmin subregionów; przygotowanie i realizacja akcji profilaktycznych; działania informacyjno-edukacyjne w mediach; wysyłka zindywidualizowanych zaproszeń na badania);
 • indywidualne konsultacje (indywidualne konsultacje dla pacjentek z zakresu profilaktyki; infolinia dla uczestniczek projektu);
 • zapewnienie dostępu do badań profilaktycznych (realizacja bezpłatnego transportu na badania; realizacja badań w ŚCO i w miejscu zamieszkania uczestniczek poprzez mobilne punkty badań; zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu);
 • badania profilaktyczne (mammografia, cytologia – dla każdej pani, która wykona badanie atrakcyjne gadżety przypominające o profilaktyce).

Projekty są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwość zgłoszenia szczególnych potrzeb pod numerami telefonu: 609 99 00 33 (cytologia), 607 77 88 88 (mammografia).

W okresie od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. realizowane są cztery projekty w dwóch subregionach, na które podzielono województwo.

"Profilaktyka raka piersi - subregion północny” nr RPSW.08.02.02-26-0001/20

 • Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat
 • Obszar realizacji - gminy w powiatach: kieleckim, koneckim, ostrowieckim, skarżyskim, starachowickim, miasto Kielce.
 • Grupa docelowa w projekcie obejmuje minimum 4367 kobiet kwalifikujących się na badania
 • Czas realizacji: marzec 2021 r. – czerwiec 2023 r.

"Profilaktyka raka piersi - subregion południowy” RPSW.08.02.02-26-0003/20

 • Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat
 • Obszar realizacji - gminy w powiatach: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, opatowskim, pińczowskim, sandomierskim, staszowskim, włoszczowskim.
 • Grupa docelowa w projekcie obejmuje minimum 2565 kobiet kwalifikujących się na badania
 • Czas realizacji: marzec 2021 r. – czerwiec 2023 r.

Media o projekcie:

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytomammobus-wyjezdza-w-trase,123909

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/cytomammobus-wyrusza-w-trase-po-swietokrzyskiem-odwiedzi-powiat-kielecki/ar/c1-15467044

https://www.emkielce.pl/region/cytomammobus-sco-wyrusza-w-wiosenna-trase

https://wiadomosci.onet.pl/kielce/swietokrzyskie-cytomammobus-sco-wyrusza-w-wiosenna-trase-darmowe-badania-dla-kobiet/tx3dcmg

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/41639-cytomammobus-sco-wyrusza-w-wiosenna-trase.html

https://www.eska.pl/kielce/cytomammobus-swietokrzyskiego-centrum-onkologii-wyrusza-w-wiosenna-trase-aa-Nw7f-GnuR-Y5C3.html

https://swietokrzyskie.cozadzien.pl/swietokrzyskie/cytomammobus-wyrusza-w-wiosenna-trase/56163

https://gazetaswietokrzyska.pl/powiat-pinczowski/cytomammobus-sco-rusza-w-wiosenna-trase/

https://kielce.tvp.pl/52563358/cytomammobus-znow-w-trasie-panie-z-morawicy-moga-poddac-sie-badaniu

https://kielce.tvp.pl/52546049/cytomammobus-znow-w-trasie-okazja-do-darmowych-badan

https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=3963

https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=3960

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/nietypowa-akcja-policji-i-sco,124553

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/w-poniedzialek-cytomammobus-dotrze-na-ponidzie,124394

https://www.emkielce.pl/region/najlepszy-prezent-na-dzien-kobiet-zdrowie-bezplatne-badania-sco

https://www.emkielce.pl/region/z-okazji-dnia-kobiet-policjanci-wrecza-upominek-i-zaproszenie-na-badania

https://www.emkielce.pl/region/po-cytomammobusie-w-trase-wyrusza-rowniez-cytobus-sco

https://emkielce.pl/images/tygodnik/index.php?numer=2021/10#page/4

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/cytobus-wyrusza-w-trase-po-swietokrzyskiem-tym-razem-odwiedzi-wloszczowe/ar/c14-15479242

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/cytobus-wyrusza-w-trase-po-swietokrzyskiem-odwiedzi-takze-loniow/ar/c14-15479248

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/41766-zamiast-mandatu-zaproszenie-na-badania-profilaktyczne.html

https://kielce.tvp.pl/52682973/kielczanki-dzien-kobiet-swietowaly-na-politechnice-i-z-policjantami-z-drogowki

https://kielce.tvp.pl/52684287/te-badania-ratuja-zycie-we-wtorek-cytomammobus-bedzie-w-pinczowie

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/panie-beda-mogly-skorzystac-z-bezplatnych-badan-w,124954

https://gazetaswietokrzyska.pl/aktualnosci/cytomammobus-sco-odwiedzi-kolejne-miejscowosci/

https://kielce.tvp.pl/52815780/profilaktyka-przede-wszystkim-przypomina-ohp-bezplatne-badania-dla-pan

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-warto-z-nich-skorzystac,125111

https://kielce.tvp.pl/52827698/biala-sobota-w-sco-darmowe-badania-mammograficzne-i-cytologiczne-jak-sie-zarejestrowac

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-mammograficzne-i-cytologiczne-dla-pan,125204

https://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/23102,przywitaj-wiosne-z-mammografia-i-cytologia

https://www.eska.pl/kielce/sco-zaprasza-na-badania-przywitaj-wiosne-z-mammografia-i-cytologia-aa-dELF-8DCQ-btFX.html

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/kielce-bezplatne-cytologia-i-mammografia-z-okazji-bialej-soboty-w-centrum-onkologii,265069.html

https://radio.opole.pl/104,391328,kielce-bezplatne-cytologia-i-mammografia-z-okazj

https://kielce.tvp.pl/52871075/biala-sobota-w-sco-bezplatne-badania-w-cytomammobusie-od-poniedzialku

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/sco-zaprasza-panie-na-bezplatne-badania-profilaktyczne,125303

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-w-sco-z-okazji-skorzystalo-blisko-sto-pan,125366

Ponadto: informacje w serwisie Radia Fama Kielce w dniach: 17-19.03.2021
 

http://www.morawica.pl/asp/_drukuj.asp?typ=13&menu=1&strona=1

https://e-starachowice.pl/20210917357747/um-starachowice-biala-sobota-w-sco-z-profilaktyka-na-europejskim-poziomie-18-09-20211631922306

https://starachowice.eu/aktualnosci/6988-biala-sobota-w-sco-z-profilaktyka-na-europejskim-poziomie-18-09-2021

http://wloszczowa.pl/index.php/e-urzad/art,8313,dni-otwarte-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-swietokrzyskim-sa-atrakcje-w-gminie-wloszczowa

Dla pacjenta
Udostępnij