-A A +A

Wykaz procedur medycznych wykonywanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych ŚCO

Wykaz procedur medycznych wykonywanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych ŚCO

1.      Klinika Chirurgii Onkologicznej

W skład Kliniki wchodzą:

 • Dział Chirurgii Onkologicznej,
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
 • Poradnia Onkologiczna - Chorób Piersi,
 • Poradnia Proktologiczna - Stomijna.

W Klinice prowadzi się diagnostykę i leczenie w zakresie:

 • nowotworów układu pokarmowego (w tym żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego czy odbytnicy),
 • nowotworów gruczołów endokrynnych (w tym nowotworów tarczycy, przytarczyc i nadnerczy),
 • nowotworów piersi łącznie z zabiegami  odtwórczymi z wykorzystaniem implantów i tkanek własnych wykonywane także z jednoczasowym odtwarzaniem piersi),
 • nowotworów skóry i tkanek miękkich (w tym czerniak).

Wykonuje się zabiegi interdyscyplinarne, wspólnie z Kliniką Urologii i Ginekologii, oraz prowadzi przeciwnowotworowe leczenie skojarzone (we współpracy z Kliniką Radioterapii, Chemioterapii, Brachyterapii czy Medycyny Nuklearnej).

 

2.      Klinika Endokrynologii

W skład Kliniki Endokrynologii wchodzą:

 • Dział Endokrynologii,
 • Dział Medycyny Nuklearnej,
 • Poradnia Endokrynologiczna,
 • Poradnia Medycyny Nuklearnej,
 • Pracownia Densytometrii,
 • Pracownia Diagnostyki i Leczenia izotopem jodu 131-I.

Klinika posiada możliwości diagnostyki biochemicznej, hormonalnej i obrazowej schorzeń:

 • przysadki mózgowej,
 • tarczycy,
 • przytarczyc,
 • nadnerczy,
 • gonad.

W Klinice prowadzona jest specjalistyczna terapia izotopowa u chorych z:

 • nowotworami tarczycy (w tym leczenie jodem radioaktywnym raka tarczycy dawkami powyżej 1000 MBq),
 • guzami neuroendokrynnymi,
 • rakiem prostaty,
 • przerzutami nowotworowymi do kości,

jak również dalsza terapia celowana z wykorzystaniem inhibitorów kinaz tyrozynowych.

 

3.      Klinika Ginekologii

Klinika Ginekologii obejmuje:

 • Dział Ginekologii,
 • Poradnię Ginekologiczną,
 • Poradnię Ginekologiczną – Gabinet Chorób Piersi
 • Poradnię Onkologiczną – Ginekologii Onkologicznej.

W Klinice Ginekologii prowadzi się głownie diagnostykę i leczenie chirurgiczne nowotworów kobiecego narządu płciowego (szyjki, trzonu macicy lub całego narządu, jajników i jajowodów, pochwy, sromu oraz węzłów chłonnych). Ponadto wykonywana jest również diagnostyka i wczesnych stanów przednowotworowych oraz leczenie chorób nienowotworowych kobiecego narządu płciowego (mięśniaki, przepukliny, zrosty otrzewnowe).

 

4.      Klinika Radioterapii

Klinika Radioterapii obejmuje

 • Dział Radioterapii,
 • Poradnię Radioterapii,
 • Zakład Radioterapii.

W Klinice wykonywane są procedury napromieniania pacjentów z zastosowaniem technik radioterapii, takich jak:

 • teleradioterapia radykalna 2D,
 • teleradioterapia radykalna z planowaniem trójwymiarowym (3D),
 • teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (IMRT),
 • teleradioterapia 3D z kontrolą obrazowania (IGRT),
 • teleradioterapia stereotaktyczna,
 • teleradioterapia paliatywna,
 • leczenie skojarzone chemioterapią i teleradioterapią.

 

5.      Dział Brachyterapii i Hipertermii

W Dziale Brachyterapii wykonywane są procedury polegające na aplikacji izotopu poprzez umieszczenie źródła izotopu promieniotwórczego w guzie lub bezpośrednim jego sąsiedztwie, w czasie procedury zabiegowej.

W Dziale Brachyterapii prowadzona jest:

 • brachyterapia dojamowa i śródtkankowa u chorych z rozpoznaniem raka szyjki i trzonu macicy, pochwy i sromu z planowaniem 3D,
 • brachyterapia endoluminalna u chorych z rozpoznaniem raka płuca, tchawicy, przełyku i nosogardła,
 • brachyterapia śródtkankowa u chorych z rozpoznaniem raka prostaty i raka piersi z planowaniem 3D,
 • brachyterapia okołooperacyjna nowotworów w różnych lokalizacjach z planowaniem 3D,
 • brachyterapia śródtkankowa i kontaktowa pierwotnych i przerzutowych zmian nowotworowych skóry, tkanki podskórnej i obwodowych węzłów chłonnych z planowaniem 3D,
 • hipertermia w skojarzeniu z napromienieniem.

 

6.      Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku

W skład Kliniki wchodzą:

 1. Dział Hematologii, Transplantacji Szpiku i Immunologii Klinicznej (składający się z Ośrodków Lecznictwa Stacjonarnego: OLS Hematologii, Nowotworów Krwi i Immunologii Klinicznej, OLS Ostrych Białaczek, OLS Transplantacji Szpiku z Pracownią Aferez oraz Ośrodka Dziennego),
 2. Poradnia Hematologii i Nowotworów Krwi (z wyodrębnionymi gabinetami: Zaburzeń Krzepnięcia i dla Chorych Poddanych Transplantacji Szpiku),
 3. Zakład Immunologii Klinicznej z Poradnią Immunologii Klinicznej – Zaburzeń Odporności oraz Laboratorium Zakładu Immunologii Klinicznej,
 4. Bank Komórek Krwiotwórczych z Pracownią Preparatyki Szpiku.

W Klinice wykonywane są następujące procedury:

 • diagnostyka i leczenie chorych z ostrymi białaczkami dorosłych, w tym z użyciem wysokich dawek chemioterapii,
 • diagnostyka i leczenie nowotworów limfoproliferacyjnych, w tym chłoniaków, szpiczaków, przewlekłych białaczek limfocytowych i innych,
 • diagnostyka i leczenie nowotworów mieloproliferacyjnych, w tym przewlekłej białaczki szpikowej, nadpłytkowości samoistnej, czerwienicy prawdziwej oraz zespołów mielodysplastycznych
 • diagnostyka i leczenie nienowotworowych chorób krwi, w tym niedokrwistości czy zaburzeń krzepnięcia,
 • zabiegi biopsji szpiku i trepanobiopsji,
 • autotransplantacje szpiku,
 • przetoczenia preparatów krwiopochodnych (np. UKKCz, UKCzP, FFP czy immunoglobulin).

 

7.      Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

W skład Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi wchodzą:

 • Dział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi,
 • Poradnia Otolaryngologii z Pracownią Endoskopową oraz Salą Zabiegową,
 • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej,
 • Poradnia Logopedyczna.

 

Klinika specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu nowotworów głowy i szyi, w ramach których oferuje:

 • pełny zakres diagnostyki i chirurgicznego leczenia onkologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów krtani i gardła dolnego, jamy ustnej i gardła środkowego oraz nowotworów masywu szczękowo-sitowego (jamy nosa i zatok przynosowych) - z wykorzystaniem zarówno technik endoskopowych jak i operacji z dostępu zewnętrznego,
 • chirurgii gruczołów ślinowych z rutynowym wykorzystaniem monitorowania nerwu twarzowego
 • zabiegi z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej przy zastosowaniu wolnych oraz uszypułowanych (z zachowanymi własnymi naczyniami krwionośnymi) przeszczepów skóry oraz odległych, uszypułowanych płatów skórno-mięśniowych w leczeniu zaawansowanych nowotworów obszaru głowy i szyi wymagających rozległych operacji resekcyjnych (amputacyjnych),
 • leczenie operacyjne nowotworów skóry głowy i szyi,
 • pełny zakres świadczeń wysokospecjalistycznych z dziedziny otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi (w tym chirurgia laserowa, mikrochirurgiczne operacje krtani oraz endoskopowe, czynnościowe operacje zatok przynosowych z wykorzystaniem elektromagnetycznej nawigacji śródoperacyjnej), z wyłączeniem operacji rekonstrukcyjnych słuchu i chirurgii guzów naczyniowych,
 • leczenie zmian pourazowych z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, w tym:
  • pełny zakres świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej,
  • implantacje protez głosowych ze skuteczną rehabilitacją głosu i mowy u chorych po całkowitym usunięciu krtani.

 

8.      Klinika Urologii

W Klinice przeprowadzane są wszystkie zabiegi z dziedziny urologii onkologicznej oraz zabiegi z powodu schorzeń nienowotworowych, zarówno metodą otwartą, laparoskopową oraz retroperitoneoskopową, w tym m.in.:

 • radykalna laparoskopowa prostatektomia (usunięcie gruczołu krokowego)
 • laparoskopowa (lub retroperitoneoskopowa) częściowa resekcja miąższu nerki z powodu guza,
 • laparoskopowa cystektomia (usunięcie pęcherza moczowego).
 • wytwarzane są wszystkie sposoby odprowadzenia moczu u chorych poddanych radykalnemu wycięciu pęcherza moczowego, z uwzględnieniem zastępczych pęcherzy jelitowych.
 • wykorzystujemy techniki znikomo inwazyjne, zastępujące klasyczne otwarte operacje w leczeniu:
 • kamicy moczowej (z wykorzystaniem endoskopów sztywnych, półsztywnych i giętkich),
 • zabiegach PCNL (przezskórne kruszenie kamieni nerkowych),
 • endoskopowym leczeniu powierzchownych nowotworów dróg moczowych, wrodzonych lub nabytych nieprawidłowości układu moczowego (np.endopielotomie i rozcinanie zwężeń moczowodu),
 • łagodnego rozrostu gruczołu krokowego,
 • wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet,
 • pęcherza neurogennego z wykorzystaniem toksyny botulinowej,
 • biopsje rdzeniowe gruczołu krokowego,
 • uretrocystoskopie (endoskopowe badanie dolnego odcinka dróg moczowych – cewki moczowej i pęcherza moczowego),
 • przezskórne nakłucia nerki,
 • leczenie dopęcherzowe nienaciekających nowotworów pęcherza moczowego chemioterapią (mitomycyna) i immunoterapią (BCG).

 

9.      Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

W Klinice wykonuje się diagnostykę i leczenie operacyjne nowotworów układu oddechowego, śródpiersia i przełyku.

Diagnostyka obejmuje:

 • bronchoskopię i ezofagogastroskopię,
 • EBUS I EUS (przezoskrzelowa i przezprzełykowa biopsja cienkoigłowa z zastosowaniem USG),
 • biopsję aspiracyjną cienko- i gruboigłową pod kontrolą tomografii komputerowej,
 • videotorakoskopię diagnostyczną,
 • videomediastinoskopię.

Leczenie operacyjne obejmuje:

 • nowotwory pierwotne i przerzutowe układu oddechowego ze szczególnym naciskiem na zabiegi małoinwazyjne: VATS resekcje anatomiczne i klinowe,
 • zmiany nowotworowe śródpiersia,
 • nowotwory przełyku,
 • leczenie wczesnych i późnych pourazowych i pointubacyjnych zwężeń tchawicy,
 • leczenie operacyjne i endoskopowe rozedmy płuc,
 • zakładanie stałych i czasowych protez tchawicy, drzewa oskrzelowego i przełyku,
 • leczenie nadpotliwości kończyn górnych (sympatektomia piersiowa).

 

10.  Klinika Onkologii Klinicznej

W skład Kliniki Onkologii Klinicznej wchodzą:

 • Dział Chemioterapii,
 • Ośrodek Chemioterapii Dziennej,
 • Poradnia Chemioterapii.

W Klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie systemowe chorych z każdym typem nowotworu (zarówno litym, jak i układowym), w tym raka piersi, raka jelita grubego, raka płuc, mięsaków, czerniaka, chłoniaków ziarniczych.

W ramach pełnoprofilowego systemowego leczenia chorych, także w skojarzeniu z innymi metodami leczenia miejscowego, takimi jak: chirurgia i radioterapia, stosujemy:

 • leki cytotoksyczne (chemioterapia), w tym chemioterapia dootrzewnowa,
 • leki hormonalne (hormonoterapia),
 • leki ukierunkowane na określone cele molekularne (terapie celowane),
 • leki stymulujące układ odpornościowy (immunoterapia).

 

11.  Dział Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej

W ramach Działu funkcjonują:

 • Zespół Dziennej Opieki Gastroenterologicznej
 • Pracownia Endoskopowa
 • Poradnia Gastroenterologiczna.

W Dziale wykonuje się endoskopowe badania diagnostyczne i terapeutyczne w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym:

 • gastroskopie diagnostyczne i zabiegowe,
 • kolonoskopie diagnostyczne i zabiegowe (w tym fiberokolonoskopie czy fiberosigmoidoskopie),
 • EUS (ultrasonografia endoskopowa), w tym ezofagogastroduodenoskopia (EGD),
 • ECPW (endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna – badanie dróg żółciowych i przewodu trzustkowego).

W przypadku konieczności całodobowej hospitalizacji pacjenta zabiegi z zakresu gastroenterologii wykonywane są podczas pobytu pacjenta w Dziale Chirurgii Onkologicznej.

 

12.  Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi leczenie stacjonarne pacjentów w stanie zagrożenia życia (5 stanowisk IT), przeprowadzane jest znieczulenie i sedacja chorych do zabiegów operacyjnych i badań diagnostycznych (na bloku operacyjnym oraz salach zabiegowych w działach), nadzór i opieka nad pacjentami w bezpośrednim okresie pooperacyjnym w Ośrodku Wzmożonego Nadzoru Pooperacyjnego (6 łóżek). W Dziale  wykonywana jest także procedura wszczepiania portów naczyniowych u pacjentów poddawanych chemioterapii.

 

13.  Zakład Medycyny Paliatywnej

W skład Zakładu Medycyny Paliatywnej wchodzą:

-      Dział Medycyny Paliatywnej,

-      Poradnia Medycyny Paliatywnej,

-      Hospicjum Domowe.

Działalność Zakładu Medycyny Paliatywnej nakierowana jest na pomoc chorym w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Obejmuje ona wszechstronną opieką pacjentów, w tym uśmierzenie dokuczliwych objawów, zaspokojenie potrzeb psychosocjalnych i duchowych chorego oraz wspieranie jego rodziny podczas choroby i po śmierci bliskiej osoby.

Zakres świadczeń pacjentów hospitalizowanych obejmuje objawowe leczenie zachowawcze, w tym: pomoc w higienie osobistej, zmianę opatrunków, pielęgnację odleżyn, profilaktykę przeciwodleżynową, cewnikowanie pęcherza, wymianę cewników, iniekcje dożylne leków, wlewy dożylne glukozy i płynów elektrolitowych, prowadzenie żywienia przez zgłębnik, przetoki żołądkowe, obsługę kontaktów centralnych dożylnych i zewnątrzoponowych, pobieranie krwi i wymazów do badań, pomiar ciśnienia tętniczego, rehabilitację ruchową i oddechową, szkolenie rodzin w zakresie pomocy chorym.

 

14.  Blok Operacyjny

Blok Operacyjny ŚCO dysponuje 7 salami operacyjnymi z nawiewem laminarnym, systemem monitorowania przebiegu znieczulenia sprzężonym z systemem nadzoru Intensywnej Terapii i Sali Wyburzeniowej. Wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt chirurgiczny i anestezjologiczny pozwala nam na wykonywanie zabiegów operacyjnych z zakresu:

 • chirurgii,
 • torakochirurgii,
 • ginekologii,
 • chirurgii głowy i szyi,
 • urologii,
 • radiologii interwencyjnej,
 • panendoskopii.

 

15.  Recepcja/Izba Przyjęć

Izba przyjęć obsługuje przyjęcia do oddziałów ŚCO, zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi.

 

16.  Breast Cancer Unit

Breast Cancer Unit ŚCO spełnia warunki ośrodka specjalizującego się w kompleksowej diagnostyce i leczeniu chorych z rakiem piersi. Celem BCU jest zapewnienie wszystkim kobietom, które zgłaszają się do ŚCO z podejrzeniem raka piersi lub już rozpoznanym rakiem, dostęp do świadczeń na jednakowym, najwyższym poziomie. Po określeniu stopnia zaawansowania choroby oraz ewentualnym zabiegu operacyjnym przypadek każdej pacjentki jest omawiany przez zespół specjalistów (konsylium), który planuje optymalny indywidualny plan leczenia dla każdej z pacjentek.

 

17.  Zakład Rehabilitacji

W Zakładzie Rehabilitacji wykonywane są zabiegi fizjoterapii ambulatoryjnej i rehabilitacja ogólnoustrojowa, w tym ukierunkowana na rehabilitację pacjentów chorych onkologicznie, w Ośrodku Dziennym oraz porady lekarskie w Poradni Rehabilitacji.

Przeprowadzane jest indywidualne usprawnianie pacjentów leczonych z powodu powikłań po zabiegach onkologicznych (obrzęk limfatyczny, zaburzenia ruchomości blizn, przykurcze stawowo-mięśniowe, ból, zaburzenia czucia, nauka chodu, nietrzymanie moczu itp.), a także z innymi dysfunkcjami narządu ruchu z wykorzystaniem metod specjalistycznych takich, jak:

 • Kompleksowa Fizyczna Terapia Udrażniająca – zawierająca manualny drenaż limfatyczny, pielęgnację skóry, kompresję i gimnastykę udrażniającą,
 • PNF - Proproceptive Neuromuscular Facilitation,
 • terapia manualna metodą McKenziego, Cyriaxa i szkoły niemieckiej oraz wg Ackermanna
 • techniki miękkie w dysfunkcji narządu ruchu wg Levita,
 • Kinesiology Taping,
 • Terapia Czaszkowo-Krzyżowa (Cranio-Sacralna),
 • metoda biofeedback i elektrosytymulacji mięśni dna miednicy u kobiet i mężczyzn,
 • leczniczy masaż klasyczny.

Dodatkowo prowadzone i wykonywane są: gimnastyka ogólnokondycyjna dla pacjentek po leczeniu raka piersi, zabiegi fizykalne z zakresu światłolecznictwa, elektroterapii, laseroterapii, krioterapii miejscowej, ultradźwięków, magnetoterapii i diatermii krótkofalowej, a w gabinecie hydroterapii - zabiegi masażu wirowego kończyn górnych                   i dolnych oraz masażu wibracyjnego.

W Zakładzie zlokalizowany jest także Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego, który udziela świadczeń z zakresu doboru środków pomocniczych zaopatrzenia ortopedycznego, w tym dla chorych po leczeniu onkologicznym: zewnętrzne protezy piersi, bielizna protetyczna, peruki i turbany, kosmetyki do peruk i protez, kostiumy kąpielowe, kliny przeciwobrzękowe, kompresyjne pończochy i rękawy stosowane w leczeniu obrzęków chłonnych kończyn oraz taśmy do Kinesiology Tapingu.

 

18.       Zakład Psychoonkologii

W ramach Zakładu Psychoonkologii funkcjonuje:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 • Poradnia Pomocy Psychologicznej,
 • Pracownia Terapii Zajęciowej,
 • Pracownik Socjalny.

W Zakładzie oferowane są następujące formy pomocy psychologiczno-terapeutycznej:

 • pomoc psychiatryczna (diagnoza, profilaktyka, leczenie);
 • porada psychologiczna;
 • porada diagnostyczna;
 • rozmowa wspierająca;
 • sesja psychoterapii indywidualnej;
 • sesja psychoterapii grupowej;
 • sesja psychoterapii rodzinnej;
 • interwencja kryzysowa;
 • terapia rodzin;
 • grupa wsparcia psychospołecznego;
 •  
 • Program Simontona;
 • Racjonalna Terapia Zachowania;
 • terapia zajęciowa;
 • pomoc socjalna.

 

19.  Zakład Patologii Nowotworów

Zakład Patologii Nowotworów wykonuje diagnostykę poprzez stosowanie technik: histologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych, komputerowej analizy obrazu i biologii molekularnej.

W strukturę Zakładu Patologii Nowotworów wchodzą:

1. Pracownia Histologiczna, która wykonuje:

 • diagnostykę histopatologiczną w trybie rutynowym,
 • diagnostykę histopatologiczną tzw. „szybką”,
 • diagnostykę śródoperacyjną.

2. Pracownia Cytologiczna, która wykonuje:

 • diagnostykę aspiratów z biopsji cienkoigłowej - rozmazy i „cell block”, diagnostykę cytologii ginekologicznej,
 • diagnostykę cytologiczną moczu, płynów z jam ciała i płynu mózgowo-rdzeniowego.

3. Pracownia Immunohistochemiczna, która wykonuje:

 • diagnostykę immunohistochemiczną chłoniaków,
 • immunofenotypowanie tkanek w diagnostyce histologicznej i cytologicznej w zakresie markerów hematolimfoidalnych, nabłonkowych, mezenchymalnych, neuroendokrynnych, prognostycznych i innych rzadziej używanych np.: markerów adhezyjnych i proliferacyjnych.

4. Pracownia FISH, która wykonuje:

 • diagnostykę chorób rozrostowych układu krwiotwórczego (CML, AML, CLL, ALL)
 • diagnostykę amplifikacji genu HER2 w raku sutka i raku żołądka

5. Gabinet Biopsji Cienkoigłowej, w którym wykonuje się biopsje guzów: tarczycy, piersi, węzłów chłonnych, ślinianek i innych.

 

20.    Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

W Zakładzie wykonywane są badania laboratoryjne z zakresu:

 • analityki ogólnej,
 • biochemii,
 • hematologii,
 • koagulologii,
 • cytometrii przepływowej,
 • elektroforezy.

 

21.    Zakład Diagnostyki Molekularnej

W Zakładzie wykonywane są badania technikami biologii molekularnej na potrzeby pacjentów leczonych w ŚCO, w tym:

 • wykrywanie predyspozycji dziedzicznych do rozwoju chorób nowotworowych (np. BRCA1/2 metodą NGS, mutacje w genach CHEK2, NOD2, RET, SDH) - badania te są realizowane w ścisłej współpracy z Poradnią Genetyczną ŚCO,
 • selekcjonowanie pacjentów do terapii celowanych (rak jelita grubego – KRAS, NRAS; BRAF, czerniak-BRAF, niedrobnokomórkowy rak płuca - EGFR, rak jajnika - BRCA1/2, rak tarczycy – BRAF/hTERT),
 • diagnostyka i monitorowanie skuteczności w nowotworach hematologicznych (np. CML, ALL, AML, PV i inne),
 • badanie obecności i typowanie wirusa HPV metoda qPCR w raku szyjki macicy i nowotworach regionu głowy i szyi,
 • wykrywanie obecności wirusów HBV, HCV, HIV metodą qPCR.

 

22.       Zakład Diagnostyki Obrazowej

W Zakładzie wykonywane są badania obrazowe w pracowniach:

 • rezonansu magnetycznego (MR),
 • tomografii komputerowej (TK),
 • mammografii,
 • rentgenowskiej (RTG),
 • ultrasonograficznej (USG),
 • USG piersi,
 • biopsji mammotomicznej.

 

23.  Mobilna Pracownia Badań Diagnostycznych (cytomammobus)

W Cytomammobusie ŚCO wykonywane są badania mammograficzne, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (u kobiet pomiędzy 50 a 69 rokiem życia, które nie wykonywały tego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy) oraz badanie cytologiczne w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy (kobiety pomiędzy 25 a 59 rokiem życia, które nie wykonywały tego badania w ciągu ostatnich 36 miesięcy).

 

24.  Zakład Markerów Nowotworowych

W Zakładzie wykonywane są badania laboratoryjne z zakresu diagnostyki chorób:

 • nowotworowych (markery nowotworowe),
 • endokrynologicznych (hormony tarczycy, hormony płciowe, nadnerczy i inne),
 • autoimmunologicznych (przeciwciała ANA, ANCA, przeciwciała przeciwtarczycowe, diagnostyka celiakii i inne),
 • niedokrwistości (ferrytyna, Wit B12, Aktywna B12, Kwas foliowy), diagnostyka WZW i HIV,
 • alergii - testy ilościowe (profil pediatryczny, wziewny, atopowy, pokarmowy i inne).

 

25.  Zakład Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET

W skład Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET wchodzą:

 • Pracownia Scyntygrafii
 • Pracownia PET-CT
 • Pracownia Ochrony Radiologicznej

Wykonujemy badania scyntygraficzne i badania PET-CT, zarówno strukturalne jak i czynnościowe, w tym:

 1. badania PET-CT :
 • Badanie całego ciała przy użyciu radiofarmaceutyku 18F-FDG
 • Badanie przerzutów do kości przy użyciu radiofarmaceutyku 18F-NaF
 • Badanie całego ciała przy użyciu radiofarmaceutyku 18F-Cholina
 • Badanie całego ciała przy użyciu radiofarmaceutyku 18F-Dopamina
 • Badanie całego ciała przy użyciu radiofarmaceutyku 18F-FET
 • Badanie całego ciała przy użyciu radiofarmaceutyku 18F-FLT
 • Badanie całego ciała przy użyciu radiofarmaceutyku Ga-68 DOTATE

2) Badania Scyntygraficzne:

 • scyntygrafia trójfazowa wybranego odcinka kośćca
 • scyntygrafia tomograficzna SPECT różnych narządów
 • tomografia SPECT całego ciała
 • perfuzja mięśnia sercowego (badanie jedno- lub dwudniowe przy użyciu 99mTc-MIBI lub 99mTc-Tetrofosminy)
 • Badanie serca metodą angiokardiografii bramkowanej za pomocą erytrocytów znakowanych 99mTc metodą in vivo.
 • badanie angioscyntygraficzne płuc (przy użyciu 99mTc-makroagregatów albuminowych)
 • badanie perfuzyjne płuc planarne (przy użyciu 99mTc-makroagregatów albuminowych)
 • badanie statyczne planarne oraz badanie tomografii SPECT nerek (przy użyciu 99mTc-DMSA)
 • Renoscyntygrafia filtracyjna nerek (przy użyciu 99mTc-DTPA)
 • Renoscyntygrafia ekstrakcyjna (kanalikowa) nerek (przy użyciu 99mTc-EC)
 • Scyntygrafia przytarczyc (planarna oraz subtrakcyjna) przy użyciu 99mTc-MIBI oraz 99mTcO4
 • Scyntygrafia tarczycy: za pomocą 99mTcO4 lub 99mTc-MIBI
 • badanie całego ciała po podaniu 2,5mCi 131J
 • badanie całego ciała po podaniu dawki terapeutycznej 131J z jodochwytnością z 131J o aktywności 4MBq
 • angioscyntygrafia ślinianek
 • scyntygrafia ślinianek czynnościowa
 • planarne i tomograficzne SPECT ślinianek
 • badanie czynności przełyku (przy użyciu 99mTc-DTPA, 99mTc-koloid siarczkowy)
 • badanie refluksu żołądkowo-przełykowego (przy użyciu 99mTc-DTPA, 99mTc-koloid siarczkowy)
 • scyntygrafia dolnego odcinka przewodu pokarmowego – uchyłek meckela
 • scyntygrafia wątroby oraz dróg żółciowych - badanie czynnościowe lub badanie znakowanymi in vivo erytrocytami
 • limfoscynytgrafia - faza dynamiczna oraz statyczna (lokalizacja węzła wartownika)
 • scyntygrafia całego ciała: za pomocą 99mTc-DMSA, chlorku galu, 99mTc-MIBI lub Otreoscanu-111In oraz 131J-MIBG

 

26.  Zakład Mikrobiologii Klinicznej

W Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej wykonywane są badania laboratoryjne z zakresu:
• diagnostyki zakażeń bakteryjnych
• diagnostyki zakażeń grzybiczych z wyjątkiem dermatofitów
• diagnostyki wybranych zakażeń wirusowych (grypa, RSV, SARS-COV-2)
• badania nosicielstwa szczepów bakterii wielolekoopornych
• badania środowiska szpitalnego (badania mikrobiologiczne powietrza, powierzchni)
• kontroli autoklawów (sporal A)

 

27.  Poradnie ŚCO, wykonujące ambulatoryjną diagnostykę i leczenie chorób z zakresów:

 • kardiologii,
 • diabetologii,
 • dermatologii,
 • neurologii,
 • hepatologii,
 • genetyki klinicznej,
 • interny (chorób wewnętrznych),
 • anestezjologii (kwalifikacje do znieczulenia i zabiegów).

 

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij