-A A +A

Recepcja/Izba Przyjęć

Recepcja/Izba Przyjęć jest czynna: od poniedziałku do niedzieli w godzinach:
7:00 – 15:00, w piątek w godzinach: 7:00 – 12:55.

Kontakt telefoniczny: 41 36 74 207

Personel Recepcji/Izby Przyjęć:

-           Koordynator - mgr Anna Lanckorońska,

-           5 pielęgniarek,

-           1 pracownik gospodarczy,

-           2 pracowników depozytu.

Zgłaszając się do szpitala należy zabrać ze sobą:

 • skierowanie na oddział (lub kod eSkierowania),
 • dowód osobisty,
 • aktualny dokument ubezpieczenia zdrowotnego,
 • posiadaną archiwalną i aktualną dokumentację medyczną (karty informacyjne
   z pobytów szpitalnych, wyniki konsultacji, badań, płyty z badań obrazowych, np.: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego wraz z opisem),
 • listę z nazwami zażywanych leków oraz ich stosowaniem,
 • dokument informujący o wyniku grupy krwi,
 • piżamę, szlafrok, wygodne obuwie np. klapki, trepki,
 • sprzęt ortopedyczny, którego pacjent na co dzień używa (taki jak: okulary, aparat słuchowy, laska i inne),
 • przybory toaletowe, środki higieny osobistej (m.in. szczoteczkę i pastę do zębów), ręcznik,
 • kubek, talerz, sztućce do własnego użytku (szpital zapewnia wymienione tylko na czas posiłków),
 • zalecane jest zabranie ze sobą wszystkich zażywanych leków tylko i wyłącznie w oryginalnych opakowaniach.

Ponadto pacjent powinien:

 • przygotować dane osoby upoważnionej do udzielania informacji o stanie zdrowia (imię i nazwisko, nr telefonu),
 • zażyć stosowane dotychczas leki z wyjątkiem tych, które zostały odstawione po konsultacji internistycznej lub anestezjologicznej (np.: doustne leki na cukrzycę, leki przeciwzakrzepowe),
 • zmyć lakier (i inne pokrycia typu: żel, hybryda) z paznokci,
 • pozostawić w domu bardziej wartościowe rzeczy (pacjent ma również możliwość pozostawienia swoich ubrań i wartościowych rzeczy w depozycie szpitala).

Zalecane jest, aby w miarę możliwości członek rodziny pacjenta oddał krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 66,
tel. 41 33-59-400 (potencjalnym dawcą krwi może być osoba zdrowa w wieku 18 – 60 lat, będąca po lekkim śniadaniu, legitymująca się dowodem osobistym lub aktualnym prawem jazdy).

Recepcja/Izba Przyjęć ŚCO
Recepcja/Izba Przyjęć ŚCO
Recepcja/Izba Przyjęć ŚCO
Recepcja/Izba Przyjęć ŚCO
Dla pacjenta
Polski
Udostępnij