-A A +A

Recepcja/Izba Przyjęć

Dane kontaktowe: 41 36 74 207
Personel medyczny - pielęgniarki:

 • Elżbieta Kamoda – Filipowska
 • Anna Lanckorońska
 • Małgorzata Gryga
 • Personel pomocniczy:
 • Beata Woźniak
 • Jadwiga Kubuś

Recepcja/ Izba przyjęć jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7-15, we czwartki w godzinach: 7-18.
W soboty i niedziele pacjent ze skierowaniem do szpitala zgłasza się bezpośrednio do kliniki/działu.
Zgłaszając się do szpitala należy zabrać ze sobą:

 • skierowanie na oddział
 • dowód osobisty
 • aktualny dokument ubezpieczenia zdrowotnego
 • wszystkie zażywane leki w oryginalnych opakowaniach, nie podzielone do pojemników
 • kartkę z nazwami zażywanych leków i ich stosowaniem
 • posiadaną archiwalną i aktualną dokumentację medyczną (karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wyniki konsultacji, badań, płyty z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego wraz z opisem)
 • dokument informujący o wyniku grupy krwi
 • piżamę, szlafrok, kapcie, okulary, aparat słuchowy
 • przybory toaletowe, ręcznik
 • kubek, sztućce.

Ponadto pacjent powinien:

 • przygotować dane osoby upoważnionej do udzielania informacji o stanie zdrowia (imię, nazwisko, nr telefonu)
 • zażyć stosowane dotychczas leki doustne oraz insuliny z wyjątkiem tych, które zostały odstawione po konsultacji internistycznej lub anestezjologicznej (np. doustne leki na cukrzycę, leki przeciwzakrzepowe)
 • zmyć lakier z paznokci
 • pozostawić w domu wartościowe rzeczy (pacjent ma również możliwość pozostawienia swoich ubrań i wartościowych rzeczy w depozycie szpitala).

Zalecane jest, aby w miarę możliwości członek rodziny pacjenta oddał krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 66 (dawcą krwi może być osoba zdrowa w wieku 18 – 60 lat, będąca po lekkim śniadaniu, legitymująca się dowodem osobistym lub aktualnym prawem jazdy).
Wypis ze szpitala i zwolnienie lekarskie
Jeżeli pacjentowi potrzebne jest zwolnienie lekarskie, druk ZUS, należy zgłosić tę informację w dniu wypisu ze szpitala podczas wizyty lekarskiej, a do sekretariatu kliniki/działu dostarczyć NIP zakładu pracy.
W dniu wypisu, po śniadaniu należy spakować swoje rzeczy i oczekiwać na świetlicy na kartę wypisową, która jest wydawana w godzinach 13 – 15.

 

Recepcja/Izba Przyjęć ŚCO
Recepcja/Izba Przyjęć ŚCO
Recepcja/Izba Przyjęć ŚCO
Recepcja/Izba Przyjęć ŚCO
Dla pacjenta
Udostępnij