-A A +A

Informacje o projekcie

                                       

Świętokrzyskie Centrum Onkologii podpisało z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizację projektu: „Twój świadomy wybór – program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”, Działanie 5.1 programy profilaktyczne, V Wsparcie dla obszaru zdrowia, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu  jest wdrożenie programu profilaktycznego umożliwiającego wczesne wykrywanie nowotworów głowy i szyi, objęcie pacjentów z grupy ryzyka kompleksową opieką wysokospecjalistycznego ośrodka, jakim jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących świadomość społeczną w zakresie tych schorzeń. ŚCO będzie realizować te zadania we współpracy z partnerami – 90 zakładami podstawowej opieki zdrowotnej na terenie czterech województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i lubelskiego. - Chodzi przede wszystkim o zwiększenie świadomości społecznej i wcześniejsze wykrywanie nowotworów głowy i szyi – wyjaśnia dr Sławomir Okła, kierownik Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi i jednocześnie kierownik projektu „Twój świadomy wybór – program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”.

Dla kogo jest ten program

Celem głównym projektu jest wczesne wykrywanie nowotworów głowy i szyi, poprzez objęcie badaniami skriningowymi w celu wczesnego wykrycia choroby 6200 osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka, które:

  • są w wieku 40 – 65 lat, są wieloletnim palaczami tytoniu, nadużywają alkoholu, mają podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego,
  • u których przez  ponad 3 tygodnie wystąpił jeden z sześciu objawów niezwiązanych z infekcją górnych dróg oddechowych, takich jak: pieczenie języka, nie gojące się owrzodzenia oraz\lub czerwone lub białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem. Osoby te  zostaną objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby.

Kwalifikowanie do programu pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka będzie zadaniem lekarzy z POZ.

Działania w projekcie

  • badania przesiewowe dla pacjentów z grupy ryzyka,
  • przeszkolenie 360 lekarzy/pielęgniarek POZ w zakresie profilaktyki nowotworów głowy i szyi,
  • wdrożenie programów profilaktycznych dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej.

Dlaczego chorujemy

W ciągu ostatnich 15 lat zachorowalność na nowotwory głowy i szyi wzrosła w Polsce o 20 proc. Rocznie notuje się w Polsce 12 tys. nowych zachorowań i blisko 6 tys. zgonów. Najmłodszy pacjent ŚCO z zaawansowanym rakiem krtani miał 34 lata. – Powinna się nam zapalić czerwona lampka, gdy objawy wiązane z banalną infekcją górnych dróg oddechowych, takie jak chrypa, ból gardła, ból przy połykaniu, katar, szczególnie jednostronny, trwają dłużej niż trzy tygodnie. Jeśli nawet jeden z tych objawów trwa dłużej niż trzy tygodnie, trzeba skontaktować się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu lub umówić wizytę u laryngologa – mówi dr Okła.

Wysoka zachorowalność na nowotwory głowy i szyi spowodowana jest nadużywaniem kancerogenów, głównie tytoniu. Jak podkreśla kierownik projektu, palenie tytoniu w powiązaniu z nadużywaniem alkoholu dramatycznie zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory głowy i szyi. Samo palenie tytoniu zwiększa to ryzyko 30 krotnie, samo nadużywanie alkoholu – 10 krotnie, natomiast alkohol w połączeniu z papierosami podwyższa ryzyko aż 300 krotnie.

Celami projektu będą również: wzrost świadomości o chorobach nowotworowych głowy i szyi, wzrost motywacji do zmiany zachowań - eliminowanie czynników ryzyka, wzrost świadomości w

zakresie wczesnego rozpoznawania objawów nowotworów, wzrost wiedzy lekarzy/pielęgniarek POZ na temat chorób nowotworowych, wzrost świadomości przedstawicieli władz oraz organizacji skupiającej pacjentów z nowotworami głowy i szyi w zakresie potrzeby współpracy z lekarzami POZ w celu eliminacji zagrożeń związanych z chorobami nowotworowymi głowy i szyi, zwiększenie wsparcia emocjonalnego dla chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi oraz dla ich rodzin. Koszt projektu: 2 498 099 zł. Czas realizacji: wrzesień 2017 – 31 grudnia 2019 r.

 

Aktualna lista placówek POZ współpracujących ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w realizacji projektu "Twój świadomy wybór" - Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi:

Nr

Placówka

1.

PRZYCHODNIA BIELINY BIEŃKA, RÓŻAŃSKA, ZARZYCKA-CHĘC,
PORADNIA LEKARZA POZ
ul.PARTYZANTÓW 12, 26-004 Bieliny
Telefon do rejestracji: 041 30 25 018

2.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BILCZA BOŻENA DOMAGAŁA
GABINET LEKARZA RODZINNEGO
ul.ŚCIEGIENNEGO 7A, 26-026 Bilcza
Telefon do rejestracji: (41) 311 77 04

3.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. LECHA JĘDRZEJKIEWICZA W BLIŻYNIE - OŚRODEK ZDROWIA PORADNIA LEKARZA POZ
ul.VI WIEKOW BLIŻYNA 2, 26-120 Bliżyn
Telefon do rejestracji: 0412541-106

4.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BODZENTYNIE
OŚRODEK ZDROWIA BODZENTYN
ul.OGRODOWA 1, 26-010 Bodzentyn
Telefon do rejestracji: 041 3115 215

5.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHĘCINACH
LEKARZ POZ CHĘCINY
ul.OSIEDLE PÓŁNOC 10, 26-060 Chęciny
Telefon do rejestracji: 41 3151510

6.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICUS" SPÓŁKA JAWNA
PORADNIA LEKARZA POZ
ul.KOLEJOWA 1A, 27-570 Iwaniska
Telefon do rejestracji: 15 86 01 225

7.

"ARTIMED" NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA LEKARZA POZ
ul.IGNACEGO PADEREWSKIEGO 4B, 25-017 Kielce Telefon do rejestracji: (041) 367-17-00

8.

"CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ - DALESZYCE
PL. STASZICA 22, 26-021 Daleszyce
Telefon do rejestracji: (41) 317 12 53

9.

"CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA LEKARZA POZ -
ul.SOBIESKIEGO 27/1, 25-751 Kielce
Telefon do rejestracji: (41) 361 67 12

10.

"CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA LEKARZA POZ - ul.WOJSKA POLSKIEGO 5, 25-364 Kielce
Telefon do rejestracji: (41) 361 29 74

11.

MEDYCYNA PRACY & MEDYCYNA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA LEKARZA POZ
ul.OLSZEWSKIEGO 2, 25-663 Kielce
Telefon do rejestracji: 041 335 88 13

12.

CENTRUM MEDYCZNE OMEGA H SKOWERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul.SZAJNOWICZA 13E/9, 25-636 Kielce
Telefon do rejestracji: 413663121

13.

CENTRUM MEDYCZNE "ZDROWIE" W KIELCACH- PORADNIA LEKARZA POZ
ul.KARCZÓWKOWSKA 45, 25-713 Kielce
Telefon do rejestracji: 41 344-85-15

14.

CENTRUM MEDYCZNE "ZDROWIE" W KIELCACH - PORADNIA LEKARZA POZ
ul.WARSZAWSKA 30, 25-312 Kielce
Telefon do rejestracji: 041 344-85-15

15.

PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA LEKARZA POZ - LECHA
ul.LECHA 14A, 25-622 Kielce
Telefon do rejestracji: (41) 345 03 40

16.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA LEKARZA POZ "ISKRA"
ul.JAGIELLOŃSKA 76B, 25-734 Kielce
Telefon do rejestracji: 413456608

17.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ "PATRON"
ul.KOPERNIKA 3, 25-336 Kielce
Telefon do rejestracji: 41 3445027

18.

WIELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA LEKARZA POZ
ul.Kielcecka 31, 26-025 Łagów
Telefon do rejestracji: 41 3074026

19.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁACZNEJ - PORADNIA LEKARZA POZ
ul.KAMIONKI 59, 26-140 Łączna
Telefon do rejestracji: (41) 254 81 12

20.

MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W MAŁOGOSZCZU
PORADNIA LEKARZA POZ - MAŁOGOSZCZ
ul.JASZOWSKIEGO 3, 28-366 Małogoszcz
Telefon do rejestracji: (41) 387 53 00

21.

PRZYCHODNIA ASMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA LEKARZA POZ
ul.URZĘDNICZA 11 A, 26-085 Miedziana Góra Telefon do rejestracji: 41 300 01 04

22.

SAMORZĄDOWY OŚRODEK ZDROWIA W MIEDZIANEJ GÓRZE Z SIEDZIBĄ W KOSTOMŁOTACH II - PORADNIA LEKARZA POZ  ul. Ks. Janusza Przyłęckiego 1 Kostomłoty II 26-085 Miedziana Góra
Telefon do rejestracji: 413031200

23.

PRZYCHODNIA RODZINNA RASZÓWKA GRAŻYNA WOŹNIAK W MNIOWIE
GABINET LEKARZA POZ
ul.KIELECKA 77, 26-080 Mniów
Telefon do rejestracji: (41) 373 70 73

24.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MORAWICA"
PORADNIA LEKARZA POZ
ul.KIELECKA 36, 26-026 Morawica
Telefon do rejestracji: 041 311-45-91

25.

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SŁUPI
PORADNIA LEKARZA POZ
ul.ŚWIĘTOKRZYSKA 53, 26-006 Nowa Słupia
Telefon do rejestracji: (041)3177001

26.

WOJCIECH DZIURZYŃSKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYK" W OPATOWIE - PORADNIA LEKARZA POZ
ul.SZEROKA 8, 27-500 Opatów
Telefon do rejestracji: 015-868-39-99

27.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIEKOSZOWIE
PORADNIA LEKARZA POZ W PIEKOSZOWIE
ul.CZESTOCHOWSKA 75, 26-065 Piekoszów
Telefon do rejestracji: 0413061062

28.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIERZCHNICY
PORADNIA LEKARZA POZ
ul.SZKOLNA 30, 26-015 Pierzchnica
Telefon do rejestracji: 041 353 80 18

29.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W RAKOWIE
PORADNIA LEKARZA POZ
ul.KLASZTORNA 16, 26-035 Raków
Telefon do rejestracji: 041 353 50 09

30.

PRZYCHODNIA RODZINNA KATARZYNA CZERWIK, HALINA DUNAL SPÓŁKA CYWILNA
PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ
ul.DWORCOWA 23, 28-340 Sędziszów
Telefon do rejestracji: 041-2782606

31.

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPI 
PORADNIA LEKARZA POZ
ul.KONECKA 33A, 26-234 Słupia
Telefon do rejestracji: 0413911113

32.

PRZYCHODNIA RODZINNA W STASZOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PORADNIA LEKARZA POZ ul.KONSTYTUCJI 3 MAJA 10C, 28-200 Staszów
Telefon do rejestracji: 15 864 56 51

33.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WODZISŁAWIU- PORADNIA LEKARZA POZ
ul.ARIAŃSKA 12, 28-330 Wodzisław
Telefon do rejestracji: 572908160

34.

OŚRODEK ZDROWIA STANISŁAW KOŁODZIEJ, MARZENA MALEC-CHODOREK SPÓŁKA JAWNA - PORADNIA LEKARZA POZ
Wojciechowice 49, 27-532 Wojciechowice
Telefon do rejestracji: 15 861 40 10

Dla pacjenta