-A A +A

Profilaktyka raka szyjki macicy

Być świadomą kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki mamcicy w województwie świętokrzyskim

"Żyj zdrowo"
Profilaktyka raka piersi
tel. 607 77 88 88

facebook.com/scozyjzdrowo

"Bądź świadoma"
Profilaktyka raka szyjki macicy
tel. 609 99 00 33

www.facebook.com/scobadzswiadoma

Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie

„Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Północnego do badań profilaktycznych”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0001/16:

 

„Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0004/16:

 

„Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Wschodniego do badań profilaktycznych”, nr projektu RPSW.08.02.02 – 26-0006/16:

 

„Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Południowego do badań profilaktycznych”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0008/16:

Spot promujący cytologię

Dyżury cytomammobusa ŚCO w grudniu:

  • 4 -5 grudnia – Mniów, przy Urzędzie Gminy,
  • 7- 8 grudnia – Starachowice, ul. Radomska 86, firma PKC Group,
  • 11 -12 grudnia – Górno, przy Ośrodku Zdrowia,
  • 14 - 15 grudnia – Bieliny, przy Urzędzie Gminy,
  • 18- 19 – 20 grudnia - Ostrowiec  Św., ul. Świętokrzyska 22

Na badania należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z numerem PESEL. Badania są wykonywane w godzinach 10-16. Z bezpłatnej mammografii mogą skorzystać panie między 50 a 69 rokiem życia, które nie miały wykonywanego tego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy w ramach Populacyjnego Programu Wykrywania Raka Piersi. Z bezpłatnej cytologii mogą skorzystać panie, które nie wykonywały tego badania w ciągu ostatnich 36 miesięcy w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Rejestracja na badania pod nr telefonu: 661 911 300.

 

Media o Projekcie:

TVP Kielce - Głos Dnia [24.01.2018]

Radio Kielce - Dlaczego kobiety nie wykonują badań profilaktycznych? [21.06.2017]

Dla pacjenta