-A A +A

Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

W Targach Kielce rozpoczęła się dwudniowa (17 – 18 maja) ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej – oddział Kielce i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych „Świętokrzyskie spotkanie – onkologia interdyscyplinarna”.

W dwudniowym seminarium adresowanym do pracowników medycznych placówek ochrony zdrowia udział biorą diagności laboratoryjni z całego kraju, a także przedstawiciele szpitali i uniwersytetów medycznych. Wśród poruszanych zagadnień między innymi: diagnostyka molekularna w onkologii, interpretacja zaburzeń równowagi kwasowo – zasadowej, rola kalcytoniny w prowadzeniu chorych na raka rdzeniastego tarczycy, biochemia krwi i osocza, nowotwory jajnika jako problem kliniczny i społeczny.

Pełny program konferencji – w załączniku.

Załącznik: 
Aktualności
Udostępnij