-A A +A

20 milionów złotych na sprzęt medyczny dla ŚCO

Umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii podpisali 23 lipca marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Marek Szczepanik i prof. Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Całkowita wartość projektu to 25 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WŚ wynosi 20 mln zł.

Profesor Stanisław Góźdź przypomniał, że Świętokrzyskie Centrum Onkologii istnieje już 25 lat, a sprzęt, który jest w nim wykorzystywany, nierzadko ma nawet 20 lat i powinien zostać skasowany. - Dzięki dofinansowaniu z RPO będziemy mogli uzyskać oddech i zakupić nowe urządzenia, w tym aparaturę do znieczuleń i monitorowania funkcji organizmu – kluczowe ze względu na bezpieczeństwo pacjenta - powiedział. Dodał, że ponieważ ŚCO jest ośrodkiem wiodącym w kraju pod względem chirurgii laparoskopowej, zakupy pozwolą wymienić już mocno wyeksploatowane urządzenia na nowe, coraz dokładniejsze. - Mnie się nawet nie śniło, że takie zabiegi będą mogły być wykonywane. Medycyna się rozwija, nasi lekarze wciąż doskonalą swoje umiejętności, potrzebujmy urządzeń, które pozwolą precyzyjnie określić zakres zabiegu. Dzięki programowi RPPO będziemy mogli zapewnić najwyższy poziom leczenia i bezpieczeństwa dla pacjenta. Chcemy iść cały czas do przodu służąc naszym pacjentom – powiedział.

Jak zauważył marszałek Adam Jarubas, zarząd województwa przeznaczył na ten projekt w sumie 25 milionów wraz z wkładem własnym, co zbiegło się 25 leciem istnienia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii . - Dzisiaj leczenie onkologiczne to najnowocześniejsze technologie i w naszym Centrum takie technologie są stosowane, z roku na rok jest tu coraz więcej pacjentów, nie tylko z naszego regionu, ale z całej Polski. Jestem przekonany, że nowy sprzęt skróci czas pobytu pacjentów i przyczyni się do poprawy efektywności i dostępności leczenia onkologicznego – powiedział marszałek Jarubas.

W ramach projektu „Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych” zakupionych zostanie blisko 90 urządzeń do diagnostyki i terapii oraz oprzyrządowanie i sprzęt pomocniczy. Wśród zaplanowanych zakupów znajdą się między innymi: USG z obrazowaniem trójwymiarowym dla Kliniki Urologii, stół operacyjny, videobronchoskop, tor wizyjny dla Kliniki Brachyterapii, ergospirometria – urządzenie służące do diagnostyki różnicowej duszności nieznanego pochodzenia – dla Poradni Kardiologicznej; zbiornik do przechowywania próbek biologicznych w parach azotu, zbiornik do transportu materiału biologicznego w parach azotu z podstawą i monitoringiem, komora laminarna, mikroskop badawczy – dla Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku (Bank Komórek Krwiotwórczych); USG z możliwością implantacji znaczników wewnątrz gruczołu krokowego, co pozwoli określić precyzyjnie położenie narządu w trakcie leczenia napromienianiem – dla Kliniki Radioterapii; endoskopowy tor wizyjny, gastroskop, kolonoskop , duodenoskop (wszystkie video HDTV), myjnia endoskopowa  dla Działu Diagnozy i Terapii Gastroenterologicznej; aparat USG z fluoroskopią (pozwala na wykonywanie badań z użyciem środka kontrastowego m.in. mammografii, badań górnego odcinka przewodu pokarmowego, cystografii, skopii narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej) – dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej; stół do biopsji mammotomicznej, aparat USG, ucyfrowienie rezonansu magnetycznego (poprawa klarowności obrazu, zwiększona szybkość i rozdzielczość ) – dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej (pracownia MR); zestaw do histeroskopii diagnostycznej i zabiegowej, zestaw do laparoskopii, laser CO2 ze skanem wiązki, laser diodowy, USG do zabiegów laparoskopowych, przenośna gamma kamera – działający w czasie rzeczywistym system radionawigacji śródoperacyjnej – dla Bloku Operacyjnego; unit laryngologiczny z torem wizyjnym dla Kliniki Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi; urządzenia do pomiaru ekspresji genów – aparat do ilościowego PCR (pozwala zmierzyć aktywność genów, co wykorzystuje się do monitorowania skuteczności leczenia np. białaczek) – dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej; mikrotom półautomatyczny dla Zakładu Patologii Nowotworów; bronchofiberoskop, respirator, urządzenie nerkozastępcze, defibrylator z kardiowersją i zewnętrzną stymulacją serca, aparatura do pomiaru rzutu serca, wideolaryngoskop, stanowisko do znieczulania, urządzenie do ogrzewania płynów ustrojowych, pompa infuzyjna dla Działu Intensywnej Terapii. Projekt zostanie zrealizowany do końca stycznia 2019 r. Projekt: WND–RPSW.07.03.00-26-0009/17 Działanie 7.3 Sprawne usługi publiczne.

Aktualności
Udostępnij