-A A +A

200 specjalistów z całej Polski na konferencji PTKM

Blisko 200 specjalistów ochrony zdrowia z całej Polski uczestniczyło w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Informacyjnej "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej", która odbywała się w Kiecach w dniach 20 i 21 maja 2019 r. W sesji naukowej oraz panelach dyskusyjnych udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Andrzej Jacyna – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.

Podczas konferencji poruszane były tematy związane z podstawową siecią zabezpieczenia w świadczenia szpitalne (PSZ), niedoborem kadr medycznych, e-zdrowiem, RODO, jakością udzielanych świadczeń, bezpieczeństwem pacjenta, taryfikacją, świadczeniami opieki kompleksowej, w tym Krajową Siecią Onkologiczną, prawem medycznym i ubezpieczeń społecznych oraz praktycznymi aspektami rozliczania świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i lekowych. W ramach konferencji odbyły się również panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i placówek ochrony zdrowia.

Konferencja pod hasłem "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej” ma na celu wymianę doświadczeń między jej uczestnikami, reprezentującymi regulatora systemu (Ministerstwo Zdrowia), płatnika publicznego (Centrala i Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia) i świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe czy onkologiczne) oraz badaczami i ekspertami zewnętrznymi z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego.

Organizatorami wydarzenia było Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych.

Aktualności
Udostępnij