-A A +A

21/02/2018

Rozstrzygnięcie konkursu ofert  polegające na kompleksowym udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii onkologicznej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (Szczegóły w

16/02/2018

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach wraz Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rytwianach – partnerem projektu „Być świadomą kobietą” zaprasza 19 lutego

15/02/2018

Prawie 16,5 miliona złotych na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych trafi do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

15/02/2018

Z profilaktycznej cytologii i mammografii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii skorzystały panie pracujące w Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na terenie województwa świętokrzyskiego.

07/02/2018

Ogłoszenie z dnia 7 lutego 2018 r. Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

07/02/2018

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenie zdrowotne polegające na sprawowaniu kompleksowej opieki lekarskiej, stacjonarnej oraz ambulatoryjnej w Dziale Diagnozy i Terapii Gastroenterologicznej

05/02/2018

Ponad 150 osób skorzystało z bezpłatnych badań i konsultacji 3 lutego podczas Dnia Otwartych Drzwi w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

03/02/2018

Podczas odbywających się w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach dwudniowych (1-2 luty) warsztatów laparoskopii ginekologicznej, w których uczestniczyli młodzi lekarze z ośrodków onkologiczny

01/02/2018

Bus zakupiony przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii, aby ułatwić mieszkankom regionu dotarcie na badania profilaktyczne, już wozi pacjentki na wycieczki po zdrowie.

01/02/2018

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza w najbliższą sobotę, 3 lutego w godz. 10-13 na Dzień Otwartych Drzwi.

Strony