-A A +A

Być świadomą kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do badań profilaktycznych

Świętokrzyskie Centrum Onkologii podpisało 8 września z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowę na dofinansowanie projektu Być świadomą kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do badań profilaktycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Umowa dotyczy:

Konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3 „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT” – projekty realizowane na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w której skład wchodzą gminy Kielce, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk.

Dofinansowanie otrzymał projekt:

Być świadomą kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do badań profilaktycznych”, realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

Partnerzy projektu:

Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Miedzianej Górze z siedzibą w Kostomłotach II oraz Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach.

Projekt skierowany jest do:

minimum 4000 kobiet w wieku produkcyjnym (wiek: 25-59 lat), pracujących lub biernych zawodowo, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Uczestniczki projektu mają zostać objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia nowotworów szyjki macicy. W celu zwiększenia kompleksowości i efektywności oferowanych usług projekt pośrednio będzie także skierowany do 360 mężczyzn, 100 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, 120 pielęgniarek/położnych.  

Główne cele projektu

  • wzrost świadomości kobiet oraz ich partnerów o chorobach nowotworowych (przede wszystkim raka szyjki macicy),
  • wzrost motywacji działań na rzecz eliminowania czynników ryzyka, w tym przede wszystkim prowadzenia zdrowego stylu życia,
  • wzrost motywacji do częstszego wykonywania badań profilaktycznych.

Działania w projekcie

  • przeprowadzenie kampanii medialnej (m.in. zachęcającej kobiety do badań)
  • spotkania informacyjno-edukacyjne we wszystkich 12 gminach KOF dla kobiet i ich partnerów,
  • konferencje dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej.
  • spotkania dla kobiet na uczelniach na terenie KOF
  • spotkania dla grup o specjalnych potrzebach (osoby z niepełnosprawnościami)
  • zakup busa do dowozu osób z niepełnosprawnościami na badania.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2017 r.  do 31 sierpnia 2019 r.

Wartość projektu: 1 938 544,80 zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 1 738 544,80 zł.

Aktualności
Udostępnij