-A A +A

Jak radzić sobie z obrzękiem limfatycznym - szkolenie

24 lutego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii odbyło się szkolenie dla pracowników z zakresu wczesnej diagnostyki, profilaktyki i leczenia obrzęków limfatycznych u pacjentów onkologicznych. Wykłady prowadzili: prof. dr hab. nauk med. Andrzej Szuba – kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu oraz dr Katarzyna Ochałek, fizjoterapeuta z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Program szkolenia obejmował informacje na temat budowy i funkcji układu chłonnego, etiologię i patogenezę obrzęku limfatycznego oraz metody diagnostyki i leczenia, szczególnie u pacjentów onkologicznych. Podkreślano w nim również znaczenie profilaktyki przeciwobrzękowej i wdrożenie wczesnej interwencji fizjoterapeutycznej już w okresie leczenia operacyjnego. Postępowanie przeciwobrzękowe polegające na wczesnym uruchamianiu pompy mięśniowej przez wykonywanie gimnastyki udrażniającej i wysokim układaniu kończyny po stronie przeprowadzonej limfadenektomii powinny być uzupełnione noszeniem przez chorych specjalnej odzieży uciskowej o I klasie ucisku.
Tego typu wyroby zapobiegające tworzeniu się obrzęków chłonnych oraz produkty kompresyjne  stosowane w ich leczeniu dostępne są w Punkcie Zaopatrzenia Ortopedycznego ŚCO.

Aktualności
Udostępnij