-A A +A

Nowoczesny sprzęt dla ŚCO

Nowoczesny tomograf komputerowy, który precyzyjnie wychwyci charakterystyczne dla koronawirusa zmiany w płucach, trafi do Zakładu Diagnostyki Obrazowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Specjalistyczny sprzęt zostanie zakupiony dzięki wsparciu środków unijnych.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o zwiększeniu o kwotę 2 mln 219 tys. zł unijnych funduszy przeznaczonych na konkurs z Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

- Dzięki temu możliwy będzie zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, co z pewnością usprawni diagnostykę pacjentów covidowych - mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. - Nowoczesny tomograf jest niezwykle potrzebny do diagnozowania, a potem skutecznego leczenia chorych, których dotknął koronawirus. Pamiętajmy, że pandemia wciąż trwa i wielu pacjentów, którzy przeszli COVID -19, przez długi czas boryka się ze skutkami choroby.

Tomograf zostanie zakupiony w ramach projektu „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, którego Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest partnerem.

- To bardzo ważne dla naszego szpitala i naszych pacjentów, ponieważ tomografia komputerowa jest podstawowym badaniem, bez którego dziś nie może się obejść onkologia. Tomografy w naszym Zakładzie Diagnostyki Obrazowej pracują przez siedem dni w tygodniu przez cały rok – mówi prof. Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Można też dodać, że oprócz diagnostyki w chorobach nowotworowych tomografia komputerowa (niskodawkowa) jest wykorzystywana również w Programie profilaktyki raka płuca, który jest realizowany w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. W samym tylko tym programie trzeba wykonać 6,7 tys. badań. Rocznie w ZDO ŚCO wykonywanych jest ok. 15 tys. badań tomograficznych.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Aktualności
Udostępnij