-A A +A

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii onkologicznej w Klinice Chirurgii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. (Kod CPV 85121300-6: Specjalistyczne usługi chirurgiczne). Treść w załącznikach.

Aktualności
Udostępnij