-A A +A

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnych w zakresie urologii przez lekarzy w Klinice Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ( kod CPV: 851 211 0

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnych w zakresie urologii przez lekarzy w Klinice Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ( kod CPV: 851 211 00-4 Ogólne usługi lekarskie). Treść w załączniku .

Aktualności
Udostępnij