-A A +A

Poradnie ŚCO pracują bez utrudnień w dostępie dla pacjentów

Przypominamy, że poradnie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przyjmują pacjentów bez ograniczeń. Rejestracja telefoniczna do większości poradni odbywa się  poprzez call center: 41 36 74 208 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00.

Uwaga! Rejestracja do poradni endokrynologicznej, radioterapii, chemioterapii i brachyterapii odbywa się przy konsolach w tych poradniach. Można tego dokonać osobiście, przez osobę trzecią lub telefonicznie od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00-15:00, w piątki w godzinach 7:00-13:00, pod numerami telefonów:

poradnia endokrynologiczna – 41 36 74 208

poradnia chemioterapii – 41 36 74 615

poradnia radioterapii – 41 36 74 730

poradnia brachyterapii – 41 36 74 026

Ze względu na pandemię SARS-CoV-2 część wizyt w poradniach odbywa się w formie teleporady. W takich przypadkach pacjent jest wcześniej telefonicznie informowany o tej formie opieki, która nie wiąże się z osobistym przyjazdem do ŚCO.

Przypominamy, że na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, zachowania dystansu od innych osób (co najmniej 1,5 m) oraz częstego mycia lub dezynfekowania rąk. U wszystkich osób wchodzących do budynku ŚCO dokonywany jest pomiar temperatury ciała.

Dodatkowo w celu ograniczenia ewentualnej transmisji wirusa do ŚCO wpuszczani są sami pacjenci (bez osób towarzyszących). Wyjątkowo z opiekunem mogą wejść pacjenci z ograniczeniami psychoruchowymi (wymagający pomocy osoby trzeciej).

Aktualności
Udostępnij