-A A +A

Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja ekspertów ochrony zdrowia

W Kielcach rozpoczęła się dwudniowa (17-18 maja 2021 r.) V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Informacyjna  "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej".

Organizatorami wydarzenia Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych.

W programie znalazły się wystąpienia zaproszonych gości, ekspertów zewnętrznych oraz uczestników konferencji na temat kluczowych aspektów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne tegoroczne wydarzenie odbywa się w formule hybrydowej, (osobiście uczestniczy około 80 osób oraz ponad 70 w formie on-line).

Konferencja pod hasłem "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej” ma na celu wymianę doświadczeń między jej uczestnikami, reprezentującymi regulatora systemu (Ministerstwo Zdrowia), płatnika publicznego (Centrala i Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia) i świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe czy onkologiczne) oraz badaczami i ekspertami zewnętrznymi z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego.

Podczas sesji poruszane będą tematy związane z podstawową siecią zabezpieczenia w szpitale (PSZ), diagnostyki i leczenia COVID-19 w Polsce, kształceniem kadr medycznych, e-zdrowiem, taryfikacją i rachunkiem kosztów, świadczeniami opieki kompleksowej, w tym Krajową Siecią Onkologiczną oraz praktycznymi aspektami rozliczania świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i lekowych.

W ramach konferencji zaplanowane są także panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, samorządów, placówek ochrony zdrowia i uczelni medycznych.

Swój aktywny udział w konferencji potwierdzili między innymi:

  • Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
  • prof. gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie,
  • prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Dodatkowe informacje na temat wydarzenia, w tym szczegółowy program, dostępne są  na stronie internetowej: https://konferencja-esz.onkol.kielce.pl/program.

Konferencja ekspertów ochrony zdrowia ŚCO
Konferencja ekspertów ochrony zdrowia ŚCO
Konferencja ekspertów ochrony zdrowia ŚCO
Aktualności
Udostępnij