-A A +A

Rusza innowacyjna Profilaktyka dla 40 tys. Świętokrzyskich Pracowników

Badania profilaktyczne w szerokim zakresie dla co najmniej 40 tys. osób, pogłębione, specjalistyczne badania genetyczne, konsultacje lekarskie, badania w „prostatobusie” – rusza nowatorski w skali kraju projekt „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”, który ma poprawić kondycję zdrowotną zatrudnionych i wydłużyć okres aktywności zawodowej mieszkańców regionu. 

29.05.2024 r. marszałek Renata Janik, wicemarszałek Marek Bogusławski, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prof. Stanisław Góźdź oraz dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach Anna Mikołajczyk podpisali umowę na dofinansowanie bezpłatnych działań profilaktycznych.

– To wspaniała informacja dla wszystkich, świętokrzyskich pracowników w wieku 45 plus. Będą oni mogli wziąć udział w projekcie, którego zadaniem jest wcześniejsze diagnozowanie chorób, bowiem zdrowie naszych mieszkańców jest najważniejsze. Stawiamy na profilaktykę. 40 tys. osób zostanie przebadanych, a z medycznej wiedzy, edukacji profilaktycznej będzie mogło skorzystać ponad 50 tys. mieszkańców naszego regionu. Zostanie także zakupiony „prostatobus” – w pełni wyposażony samochód do badań dla kobiet  i mężczyzn. Jesteśmy dumni z tego nowatorskiego na skalę kraju projektu – mówi marszałek Renata Janik.

– Uzupełnieniem wsparcia dla uczestników projektu będą świadczenia medyczne, dostosowane do występujących na ich stanowiskach pracy zagrożeń zdrowotnych, zdiagnozowanych w trakcie badań profilaktycznych. Te plany obejmują m. in. specjalistyczne konsultacje lekarskie i dalsze, pogłębione badania; ponadto konsultacje fizjoterapeutyczne, a także pakiety rehabilitacyjne – informuje wicemarszałek Marek Bogusławski.

– To pierwsze, jedyne w Europie tak szeroko zakrojone badanie profilaktyczne mieszkańców, na tak dużej populacji. To badanie epidemiologiczne molekularne – czyli badamy predyspozycje genetyczne zachorowań na choroby układu krążenia i nowotworów – dodaje prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

– Ten projekt pokaże, że skutecznie wychodzimy naprzeciw najważniejszym problemom zdrowotnym obejmując zakresem działania choroby układu krążenia i onkologiczne. Jestem za to wdzięczna, że pomysłem na te działania pani marszałek wypisała receptę na życie i zdrowie. Jestem wdzięczna za partnerstwo z Centrum Onkologii, to przykład budującej współpracy – mówi dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach  Anna Mikołajczyk.

Przedsięwzięcie zostało przygotowane i będzie realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w ścisłym partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Działania tych ośrodków to gwarancja najwyższych standardów medycznych w badaniach. W trakcie realizacji projektu WOMP oraz ŚCO będą także współpracować z lokalnymi podmiotami leczniczymi, aby skuteczniej docierać z ofertą badań do potencjalnych uczestników projektu.

Wsparcie obejmie pracowników w wieku 45+ z obszaru całego województwa świętokrzyskiego, przy czym preferowane będą osoby w wieku 50+ (pierwszeństwo udziału w projekcie).

Projekt opiera się na czterech filarach:

  • edukacja zdrowotna i promocja badań, skierowana do osób pracujących – działania informacyjno-edukacyjne obejmą 50 tys. osób;
  • badania profilaktyczne w zakresie wykraczającym poza podstawowe badania okresowe pracowników, które obejmą co najmniej 40 tys. osób spośród grupy objętej działaniami informacyjno-edukacyjnymi;
  • pogłębione, specjalistyczne badania genetyczne dla wybranej grupy osób (ok. 10 % uczestników), szczególnie obciążonych wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwory, schorzenia kardiologiczne lub zakrzepicę;
  • świadczenia zdrowotne dostosowane do występujących zagrożeń zdrowotnych, zdiagnozowanych w trakcie badań profilaktycznych, w tym konsultacje lekarskie i dalsze, pogłębione badania (konsultacje kardiologiczne oraz EKG, echo serca, holter EKG, holter ciśnieniowy, konsultacje pulmonologiczne dla osób palących obecnie lub w przeszłości, konsultacje fizjoterapeutyczne dla osób zgłaszających bóle kręgosłupa, pakiety świadczeń rehabilitacyjnych dla pracowników w zależności od wyników konsultacji fizjoterapeutycznej, konsultacje laryngologiczne).

W unikalnym prostatobusie zbadają gruczoł krokowy, nerki i pęcherz

W ramach projektu uruchomiony zostanie unikalny, nowatorski na skalę kraju „prostatobus– tj. mieszczące się w busie, mobilne laboratorium do przeprowadzania badania przez cały rok kobiet oraz mężczyzn (badanie prostaty, pęcherza, nerek). Będzie to mobilny gabinet do wykonywania badań USG prostaty, wyposażony w leżankę do badań, aparat usg, lampę, biurko, szafki na dokumentację i pobrany materiał diagnostyczny oraz toaletę. Według posiadanej przez ŚCO wiedzy, w Polsce dotychczas nie powstał żaden pojazd tego typu, dlatego nasz projekt jest wyjątkowy i otwiera nowy trend w profilaktyce nowotworów, podobnie jak wcześniej „cytobus”, który był pionierską konstrukcją, a obecnie znalazł wielu naśladowców na terenie całego kraju.

Ideą, stojącą za „prostatobusem”, jest zapewnienie mężczyznom szerokiego dostępu do badań urologicznych, szczególnie w małych miejscowościach, odległych od większych miast, zwłaszcza tam, gdzie nie ma gabinetów urologicznych. „Prostatobus” ma tę zaletę, że jest mały i lekki, więc będzie mógł dojechać praktycznie wszędzie, bez żadnych ograniczeń. Jest klimatyzowany i ogrzewany, dlatego może być wykorzystywany przez cały rok.

Projekt rozpocznie się 1 lipca 2024 r. i potrwa 5 lat, do 30 czerwca 2029 r. Wsparcie z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” to blisko 71 mln zł, a całkowita wartość projektu to blisko 79 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Aktualności
Udostępnij