-A A +A

ŚCO z zaproszeniem do badawczej Ligi Mistrzów

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych będzie naturalnym dopełnieniem działalności Świętokrzyskiego Centrum Onkologii – powiedział prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. Radosław Sierpiński przekazując prof. Stanisławowi Góździowi – dyrektorowi ŚCO symboliczny czek na ponad 6,7 mln zł na utworzenie nowego centrum badań klinicznych.

W ten sposób Świętokrzyskie Centrum Onkologii dołączyło do grona 23 wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju w ramach Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Jak podkreślił prezes Radosław Sierpiński, rozwiązania, które były dotychczas wprowadzane w ŚCO, były co najmniej na miarę ogólnopolską, począwszy od organizacji jednostki, poprzez koncepcje wykorzystane w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. – Centrum Wsparcia Badań Klinicznych będzie naturalnym dopełnieniem działalności Świętokrzyskiego Centrum Onkologii – powiedział.

- Marzenia się spełniają – powiedział profesor Stanisław Góźdź zaznaczając, że do tej pory ŚCO mogło prowadzić jedynie komercyjne badania kliniczne. – Tak mi się marzyło, czy przyjdzie taki dzień, że mając potencjał polskich naukowców, polskich lekarzy, biologów molekularnych, cały zespół pochylający się nad pacjentem, będziemy mieli szansę konstruować własne badania kliniczne. A teraz pojawiły się realne szanse na to, żebyśmy mogli wdrażać nasze własne pomysły, modyfikować terapie. Te marzenia, które nosiłem w sercu przez wiele lat, dzisiaj się spełniły.

Dr Paweł Steckiewicz, kierownik  Ośrodka Koordynacji Badań Klinicznych w ŚCO podsumował: - Stosując analogię do sportu, panowie prezesi przywieźli nam zaproszenie do Ligi Mistrzów. W tej chwili drużyna pana profesora Góździa dostała zaproszenie na światowe boiska, gdzie gra się o najwyższe cele: o zdrowie pacjenta.

Celem realizacji projektu OnkoCWBK w Świętokrzyskim Centrum Onkologii jest doskonalenie systemu organizacji badań klinicznych w onkologii, aby zwiększyła się liczba prowadzonych badań i tym samym poprawił się dostęp do innowacyjnych terapii dla pacjentów onkologicznych. Wystandaryzowany i efektywny sposób zarządzania badaniami i profesjonalna pomoc udzielana badaczom przez ośrodek ma być również zachętą dla kadr medycznych do podejmowania badań klinicznych.

Obecnie ŚCO prowadzi kilkanaście badań klinicznych, dotyczących: 
•    raka jamy ustnej, 
•    nowotworów hematologicznych (zespół mielodysplastyczny - MDS, przewlekła białaczka mielomonocytowa - CMML, ostra białaczka szpikowa – AML, szpiczak mnogi), 
•    raka piersi, 
•    raka jajnika, 
•    raka macicy, 
•    raka gruczołu krokowego, 
•    raka rdzeniastego tarczycy. 
Korzysta z nich około 100 pacjentów. 

Kwota przeznaczona przez ABM dla ŚCO na utworzenie OnkoCWBK wynosi 6 757 011,40 zł. W ramach tego dofinansowania zostanie przeprowadzona adaptacja i doposażenie ośrodka, m.in. zostaną przygotowane pomieszczenia do realizacji ambulatoryjnych wizyt pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych, pokoje do telekonferencji i spotkań ze sponsorami. Prace inwestycyjne rozpoczną się w 2022 roku. Pacjenci będą mogli skorzystać z nowych badań klinicznych w ramach OnkoCWBK w 2023 roku. 

Od lewej strony: Aleksandra Miernik, Michalina Kula, Marcin Jaśkowski - Ośrodek Koordynacji Badań Klinicznych, dr Paweł Steckiewicz - kierownik OKBK, prof. Stanisław Góźdź - dyrektor ŚCO, prof. Marcin Pasiarski - kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku, Sławomir Gadomski - wiceprezes Agencji Badań Medycznych, prof. Radosław Sierpiński - prezes ABM, prof. Artur Kowalik - kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej
Aktualności
Udostępnij