-A A +A

ŚCO zaprasza grafików i projektantów do zaprojektowania logotypu i grafik do aplikacji mobilnej

W związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii projektu:  Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi, nr POWR.05.01.00-00-0016/20 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi V. Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania 5.1 Programy Profilaktyczne ze środków EFS Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na opracowanie logo i grafik wraz z przeniesieniem praw autorskich.

Oferty należy składać do 17.09.2020r  do godziny 10.00 w sekretariacie Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych, budynek administracyjny Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ul. Stefana Artwińskiego 3c,  pok. nr 212, 25-734 Kielce

Szczegóły zamówienia: http://bip2.onkol.kielce.pl/zapytania-ofertowe-2020/-/asset_publisher/5cHN/content/azp-2411-56-2020-js?redirect=http%3A%2F%2Fbip2.onkol.kielce.pl%2Fzapytania-ofertowe-2020%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5cHN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Aktualności
Udostępnij