-A A +A

Strategiczna profilaktyka świętokrzyskich pracowników

O nowym projekcie strategicznym „Profilaktyka świętokrzyskich pracowników”, który obejmie 50 tys. aktywnych zawodowo mieszkańców województwa świętokrzyskiego poinformowali podczas konferencji prasowej (3.04.2024) przedstawiciele Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.

Jak poinformowała Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, celem wartego 15 mln euro projektu, który zostanie dofinansowany z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”, jest poprawa ochrony zdrowia osób pracujących, a w efekcie wydłużenie okresu ich aktywności zawodowej. Ze wsparcia skorzysta 50 tys. pracowników w wieku 45+ z obszaru całego województwa świętokrzyskiego. Projekt będzie realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach w partnerstwie z Świętokrzyskim Centrum Onkologii, przy współpracy z lokalnymi placówkami ochrony zdrowia z terenu całego województwa. Zapewni on objętych nim pracownikom bezpłatny dostęp do pogłębionych badań profilaktycznych (w tym do badań genetycznych), ponadto do konsultacji z lekarzami-specjalistami, a także do fizjoterapii i rehabilitacji. Zgodnie z zapowiedziami, projekt ma ruszyć w lipcu 2024 i potrwać do 2029 r.

Cztery filary profilaktyki dla pracownika

Projekt opiera się na czterech filarach:

  1. Dotarcie z informacją do świętokrzyskich pracowników i zachęcenie ich do korzystania z badań profilaktycznych.
  2. Wykonywanie pogłębionych badań profilaktycznych (m.in. ciśnienie tętnicze krwi, analiza składa ciała, morfologia z rozmazem, glukoza w surowicy krwi, lipidogram, białko CRP, poziom kwasu moczowego, witaminy D3,  albumina w surowicy, fosfataza alkaliczna, wapń całkowity, fosfor nieorganiczny, AST, ALT, TSH, jonogram)  u osób zakwalifikowanych do programu.
  3. Wykonywanie badań genetycznych u pracowników z grup ryzyka (m.in. w kierunku mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 metodą NGS, oraz genetycznego ryzyka zakrzepicy, chipercholesterolemii), na podstawie wywiadu i kwalifikacji, której będzie dokonywał lekarz genetyk. Objęcie pacjentów ze zdiagnozowanym obciążeniem genetycznym wsparciem w postaci porady genetycznej.
  4. Zapewnienie uczestnikom projektu wsparcia medycznego dostosowanego do indywidualnych czynników ryzyka, m.in. konsultacji i badań kardiologicznych, pulmonologicznych, fizjoterapeutycznych (wraz z pakietem świadczeń rehabilitacyjnych),  laryngologicznych oraz urologicznych (usg gruczołu krokowego dla mężczyzn od 45 roku życia).

Prostatobus trafi pod strzechy

W projekcie zostanie skonstruowany prostatobus – pierwszy w Polsce mobilny gabinet urologiczny, który podobnie jak cytobus ŚCO, będzie jeździł po całym województwie i docierał do małych miejscowości, zwłaszcza tam, gdzie jest utrudniony dostęp do specjalistów. - Urolog trafi pod strzechy, ponieważ panowie czuli się pokrzywdzeni, że jest cytobus, cytomammobus dla pań. Zatem dla nich będzie prostatobus, gdzie będzie ultrasonograf dedykowany do badań prostaty. W ten sposób poprawimy wczesne wykrywanie raka prostaty – wyjaśnia profesor Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Unikalność, kompleksowość, nowoczesność

Anna Mikołajczyk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oceniła, że ten projekt to innowacyjna, kompleksowa ingerencja w zdrowie pracujących mieszkańców regionu świętokrzyskiego. - Uzasadnieniem dla tego programu jest sytuacja epidemiologiczna, bo mamy pracujących osób mniej niż w innych regionach – wyjaśniła. - Wartość tego projektu jest ogromna, zakres świadczeń, które oferujemy, bardzo szeroki. Pacjent otrzyma możliwość uratowania swojego zdrowia i życia, wczesnego wykrycia chorób cywilizacyjnych i wydłużenia życia w dobrej aktywności. Ja jako lekarz medycyny pracy całe życie czekałam na taki projekt.

Prof. Stanisław Góźdź podkreślił, że program jest unikalny w skali Polski i Europy ze względu na wielkość, rodzaj populacji, którą obejmie oraz zakres diagnostyki. – W tym programie mamy coś wyjątkowego: interwencyjną epidemiologię molekularną, czyli poddajemy tę populację badaniom molekularnym w celu wczesnego wykrycia predyspozycji chorób cywilizacyjnych i onkologicznych. To są światowe wyzwania w czynnej profilaktyce – powiedział dziękując pani wicemarszałek województwa za możliwość uruchomienia takiego projektu.

Wicemarszałek Renata Janik, podkreślając unikalność projektu i wartość działań profilaktycznych dla zdrowia mieszkańców regionu, podziękowała profesorowi Stanisławowi Góździowi i dr Annie Mikołajczyk za wkład pracy w przygotowanie tego działania. – Bardzo się cieszę, że ten projekt jest realizowany z dużym rozmachem dla wszystkich pracowników. Dziś w założeniach projektu jest zapisane, że obejmie on pracowników  wieku 45+, ale już prowadzimy korespondencję z Komisją Europejską, żeby obniżyć ten wiek pracowników do 40+ - powiedziała.

Konferencja Profilaktyka świętokrzyskich pracowników
Aktualności
Udostępnij