-A A +A

Stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

26 sierpnia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Wnioski w ramach naboru przyjmowane będą w dniach od 1 września 2020 r. do 15 października 2020 r.

Jednym z warunków przyznania stypendium jest zobowiązanie się przez studenta do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie województwa świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie oraz wybór specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w wybranym podmiocie leczniczym.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego: http://bip.sejmik.kielce.pl/976-stypendia-lekarskie/8456-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim.html

Aktualności
Udostępnij