-A A +A

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach rozpoczęło realizację projektu

O G Ł O S Z E N I E

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach   rozpoczęło realizację projektu pn.: „Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych”

Cel projektu: Zwiększenie jakości efektywnie świadczonych usług zdrowotnych o wysokim standardzie w obszarze onkologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Projekt ten jest współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”

Osi VII „ Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020

Planowane efekty: zakup sprzętu medycznego niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych

Wartość projektu: 25 304 259,21 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 20 098 900,14 zł

Aktualności
Udostępnij