-A A +A

Utrudnienia w komunikacji w rejonie ulic Kamińskiego, Jagiellońskiej, Karczówkowskiej

Kontrakt: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach"

W sprawie: Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu ul. Jagiellońska/Karczówkowska Generalny Wykonawca w/w inwestycji STRABAG Sp. z o.o. zawiadamia, iż dnia 01.12.2022 o godzinie 2.00 na ul. Jagiellońskiej i Karczówkowskiej zostanie wprowadzona Czasowa Organizacja Ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem Czasowej Organizacji Ruchu dla zadania "Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach" - nr pisma KP-IX.7221.2.135.2022.RS z dnia 09.11.2022r.

Aktualności
Udostępnij