-A A +A

We Włoszczowie zachęcaliśmy lokalnych liderów do profilaktyki raka szyjki macicy

Z udziałem liderów społeczności lokalnych – przedstawicieli samorządu terytorialnego, lekarzy, pielęgniarek, organizacji pozarządowych odbyło się we Włoszczowie 19 lipca seminarium edukacyjne inaugurujące projekt „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań”. Projekt realizuje Świętokrzyskie Centrum Onkologii w partnerstwie z Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krasocinie.

Celem projektu jest zachęcenie kobiet w wieku 25 – 59 lat z tego Subregionu, obejmującego gminy z powiatu włoszczowskiego i jędrzejowskiego oraz gminę Łopuszno z powiatu kieleckiego, do przeprowadzenia badań cytologicznych oraz zmiany swoich zachowań na zdrowy styl życia.

– Rak szyjki macicy rośnie co najmniej 10 lat. Gdyby kobiety regularnie co 36 miesięcy wykonywały cytologię w ramach badań profilaktycznych, mielibyśmy znacznie mniej zachorowań na inwazyjnego raka szyjki macicy – tłumaczył liderom kierownik projektu - dr Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. W Polsce rocznie stwierdza się 2840 zachorowań na RSM, ponad 1600 kobiet umiera z powodu tego nowotworu. - Dzięki cytologii możemy wykryć stany przedrakowe. Niestety, z tego badania korzysta tylko 23 procent uprawnionych kobiet. Badanie trwa zaledwie kilka minut, a może uratować życie – podkreślał dr Smorąg.

Ireneusz Gliściński – wójt gminy Krasocin przedstawił przykłady dobrych praktyk, podkreślając rolę samorządów lokalnych w zachęcaniu mieszkańców gmin do profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia. W ubiegłym roku wójt Krasocina motywował mieszkanki gminy do wykonywania badań profilaktycznych (mammografii i cytologii) fundując nagrody – elektryczne maszynki do mięsa, dla pań, które się zbadały. – Trzeba łączyć siły i zachęcać do profilaktyki zdrowotnej. Takie działania będą procentowały zdrowiem mieszkańców gminy – mówił wójt Gliściński.

W ramach projektu w każdej gminie wchodzącej w skład Subregionu Zachodniego będą się odbywały spotkania edukacyjne dla kobiet i informacyjno – edukacyjne dla mężczyzn, aby motywowali kobiety ze swoich rodzin i otoczenia do wykonywania badań profilaktycznych. Na potrzeby projektu uruchomiono infolinię 609 99 00 33 – gdzie można zarejestrować się na badanie, zamówić bezpłatny dowóz do ŚCO i z powrotem do miejsca zamieszkania oraz opiekę nad osobą niesamodzielną (dzieckiem, osobą niepełnosprawną).

Projekt będzie realizowany do 31 maja 2019 roku. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi: 699 291,81 zł.

Łącznie ŚCO realizuje cztery projekty ukierunkowane na wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy w czterech subregionach województwa świętokrzyskiego. W Subregionie Północnym (obejmującym powiat skarżyski, ostrowiecki, konecki, starachowicki oraz gminy Bodzentyn, Bieliny, Mniów i Nowa Słupia z powiatu kieleckiego) i Subregionie Południowym (powiat buski, pińczowski i kazimierski) prowadzone są  już spotkania edukacyjno – informacyjne dla kobiet i mężczyzn w gminach oraz  badania profilaktyczne.

Aktualności
Udostępnij