-A A +A

Wejścia do ŚCO dla pacjentów

Przypominamy, że ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenci mogą wejść do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przez:

  1. Wejście główne do budynku głównego ŚCO
  2. Wejście do budynku PET (wyłącznie dla pacjentów zgłaszających się na badanie PET)
  3. Wejście do Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku (wyłącznie dla pacjentów Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku).

U każdej osoby wchodzącej do budynku ŚCO wykonywany jest pomiar temperatury. Prosimy o dostosowanie się do zaleceń i przestrzeganie dystansu pomiędzy sobą oraz zakrywanie nosa i ust maseczką.

Aktualności
Udostępnij